گالری  جلسه دوم شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی

جلسه دوم شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی در تاریخ 1399/4/9 به ریاست دکتر سعید رضا عاملی در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فلسطین شمالی، شماره 309

(+9821) 66468271 - 5