گالری  جلسه دوم شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی

جلسه دوم شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی در تاریخ 1399/4/9 به ریاست دکتر سعید رضا عاملی در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فلسطین شمالی، شماره 309

کدپستی: ۱۴۱۶۹۳۳۷۹۵
(+9821) 66468271 - 5