گالری  دیدار با اعضای انجمن روابط عمومی ایران

اعضای شورای سیاستگذاری برگزاری هفته ارتباطات با حضور در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی روز یکشنبه 99/2/28 با دکتر سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی دیدار کردند.

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فلسطین شمالی، شماره 309

(+9821) 66468271 - 5