گالری  بازدید دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به همراه چند تن ازمعاونین خود از دانشگاه جامع امام حسین (ع) بازدید کردند

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فلسطین شمالی، شماره 309

کدپستی: ۱۴۱۶۹۳۳۷۹۵
(+9821) 66468271 - 5