گالری   شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور

جلسه 126 شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به ریاست دکتر عاملی روز سه شنبه 24 دی 98 در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فلسطین شمالی، شماره 309

(+9821) 66468271 - 5