گالری  شانزدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران

شانزدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران با سخنرانی دکتر عاملی و تقدیر از فعالیت های پروفسور ساروخانی روز دوشنبه 23 دی 1398 در محل سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد.

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فلسطین شمالی، شماره 309

(+9821) 66468271 - 5