کد خبر: 16790| تاریخ انتشار: یـک شنبه ، ۱۵ فروردین سال ۱۴۰۰ | ساعت ۱۱:۱۴:۰ | تعداد بازدید: ۸۵

در حال حاضر 177 طرح پژوهشی با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی و فناوری در حال اجرا است.
این اقدام با هدف ترویج و ارتقای دانش علوم شناختی، تامین نیازهای داخلی و کاهش میزان وابستگی ها در مراکز علمی و تخصصی در سطح کشور انجام می‌شود.
در نتیجه 15مرحله فراخوان ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی و فناوری برای حمایت از طرح­های پژوهشی، از مجموع صدها ایده تحقیقاتی ارائه شده در سال های اخیر، جمعا 292 طرح مطالعاتی و تحقیقاتی در حوزه علوم و فناوری ­های شناختی تحت پوشش چتر حمایتی این ستاد قرار گرفتند که تا کنون 115 طرح با حمایت های ستاد به اتمام رسید.
همچنین در سال گذشته با انتشار 7 فراخوان این ستاد، 207 طرح پژوهشی و تحقیقاتی از سوی محققان، اساتید و پژوهشگران از مراکز علمی و پژوهشی برای برخورداری از حمایت ستاد ارائه شد که 63 طرح برای اجرا از سوی کمیته داوران مورد تصویب قرار گرفت.
ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی برای توسعه و گسترش دانش علوم شناختی و پیشبرد اجرای طرح های تحقیقاتی درحال حاضر با بیش از یک هزار تن از اساتید، محققان و متخصصان در افزون بر پنجاه مرکز علمی، پژوهشی و دانشگاهی در استان های مختلف کشور همکاری و مشارکت دارد.
به واسطه حمایت های این ستاد، هم اینک طرح های متعددی در زمینه نگاشت مغز، ایمپلنت های مغزی، ارتباط بین مغز و ماشین و سایر حوزه ها در حال اجرا است که نشانگر کسب پیشرفت های علمی و تحقیقاتی گسترده در علوم شناختی در داخل کشور است.
ساخت انواع دستگاه های تصویربرداری نوری از مغز، ثبت سیگنال های مغزی و تحریک مغزی از جمله دستآورهای اجرای طرح های تحقیقاتی در امر تولید و ساخت فن آوری های شناختی در کشور بشمار می آید.
همچنین ستاد در راستای اهداف و سیاست های راهبردی خود تلاش می کند با حمایت از طرح های پژوهشی و استفاده از امکانات و ظرفیت های داخلی، فرصت ها و بسترهای لازم را برای ترویج و ارتقای حوزه های شناختی در کشور فراهم آورد و با تامین نیازهای این حوزه در داخل، زمینه دستیابی به خودکفایی و کاهش وابستگی ها هرچه بیشتر فراهم شود.
طرح های پژوهشی در این فراخوان ها در زمینه پژوهش های کاربردی و بنیادی شناختی مبتنی بر نگاشت مغز، پژوهش در حوزه بالینی و علوم اعصاب شناختی، فن آوری شناختی برای ارزیابی و بازتوانی شناختی، توسعه فن آوری های شناختی مرتبط با ارتباط بین مغز و ماشین و مغز با مغز، مدل سازی شناختی، توسعه و بومی سازی و هنجاریابی آزمون های ارزیابی شناختی، روانشناسی شناختی، توسعه روش ها و ابزارهای توانبخشی شناختی، توسعه ابزارها و فن آوری های مورد نیاز کشور در حوزه شناختی، پژوهش های کاربردی و بنیادی در آموزش و پرورش شناختی، مدیریت شناختی و اقتصاد شناختی قرار دارند.

منبع:مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

 

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فلسطین شمالی، شماره 309

کدپستی: ۱۴۱۶۹۳۳۷۹۵
(+9821) 66468271 - 5