(چاپ)

متن مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي

تایید انتخاب روسای دانشگاههای ایلام، گرگان، زنجان و هرمزگان (آقایان خسرو پیری، محسن محسنی‏ساروی، سیدهاشم موسوی و پرویز نورپناه)

مصوب ۳۴۹  جلسه مورخ ۱۳۷۴-۰۲-۰۵  شوراي عالي انقلاب فرهنگي


شماره ابلاغ : ۴۴۲/دش
تاریخ ابلاغ : ۱۳۷۴-۰۲-۱۷
شرح:

پیشنهاد وزیر فرهنگ و آموزش عالی درباره انتخاب آقایان دکتر خسرو پیری، دکتر محسن محسنی ساروی، دکتر سیدهاشم موسوی و دکتر پرویز نورپناه به ترتیب به عنوان روسای دانشگاههای ایلام، علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، زنجان و هرمزگان مطرح شد و به تصویب رسید.مجموعه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي. كليه حقوق محفوظ است. info@sccr.ir