(چاپ)

متن مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي

تایید انتخاب رییس دانشگاه هرمزگان (آقای حسین زمردیان)

مصوب ۳۰۷  جلسه مورخ ۱۳۷۲-۰۳-۲۵  شوراي عالي انقلاب فرهنگي


شماره ابلاغ : ۱۰۲۶/دش
تاریخ ابلاغ : ۱۳۷۲-۰۴-۰۲
شرح:

حسب پیشنهاد وزیرمحترم فرهنگ وآموزش عالی باانتصاب آقای دکتر حسین زمردیان به عنوان رییس دانشگاه هرمزگان موافقت بعمل آمد.مجموعه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي. كليه حقوق محفوظ است. info@sccr.ir