(چاپ)

متن مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي

ماده واحده «ساماندهی برگزاری آزمون‌های بین‌المللی زبان فارسی»

مصوب ۸۰۹  جلسه مورخ ۱۳۹۷-۰۳-۲۹  شوراي عالي انقلاب فرهنگي


شماره ابلاغ : ۹۷/۱۲۹۵۷/دش
تاریخ ابلاغ : ۱۳۹۷-۰۹-۲۴
شرح:

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سازمان سنجش آموزش کشور

بنیاد سعدی

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

ماده واحده «ساماندهی برگزاری آزمون‌های بین‌المللی زبان فارسی» که در جلسه ۸۰۹ مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۷ و بنا به پیشنهاد مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۶ رئیس بنیاد سعدی، به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا، ابلاغ می‌شود:

«ماده واحده- در خصوص آزمون‌های بین‌المللی زبان فارسی مطابق موارد ذیل اقدام می‌گردد:

آیین‌نامه و استاندارد آزمون بین‌المللی مهارت زبان فارسی (آمفا) توسط بنیاد سعدی و با مشارکت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تدوین و توسط دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به وزارت مزبور و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط جهت اجرا و اعمال، ابلاغ می‌گردد.

آزمون‌های بین‌المللی مهارت زبان فارسی در دو گونة عمومی و دانشگاهی (آکادمیک) برگزار می‌شود. برگزاری آمفای دانشگاهی به‌عنوان معیار پذیرش داوطلبان خارجی جهت تحصیل در دانشگاه‌های ایران در چارچوب آیین‌نامه و استاندارد مزبور بر عهدة سازمان سنجش آموزش کشور و برگزاری آمفای عمومی برای سایر اهداف و کارکردها در چارچوب آیین‌نامه و استاندارد مذکور بر عهدة بنیاد سعدی است.

دانشگاه‌ها می‌توانند در صورت لزوم برای تعیین سطح زبان فارسی دانشجویان خارجی، نسبت به برگزاری آزمون اختصاصی زبان فارسی اقدام کنند.» ص/۸۰۹.۳

 

حسن روحانی

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

رونوشت به انضمام يك نسخه مصوبه، به :

    دفتر مقام معظم رهبري (مدظله العالي)

    دفتر رئيس جمهور

    مجلس شوراي اسلامي

    اداره كل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات نهاد رياست جمهوري

    دفتر بازرسي ويژه رئيس جمهور

    وزارت دادگستري (براي درج در روزنامه رسمي كشور)

    هيئت نظارت و بازرسي

    دفتر دبير شوراي عالي

    هيئت نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي

    معاونت نظارت و راهبري مصوبات

    معاونت حقوقي و تدوين و تنقيح مصوبات

    ديوان محاسبات كشور

    معاونت حقوقي رياست جمهوری

    و معاونت و امورمجلس رياست جمهوري، ابلاغ مي‌شود


مجموعه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي. كليه حقوق محفوظ است. info@sccr.ir