(چاپ)

متن مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي

مصوبه «اصلاح و تکمیل تبصره 2 ماده واحده تغییر نام مدرسه عالی شهید مطهری به دانشگاه شهید مطهری (مصوب 24/1/1389)»

مصوب ۸۰۳  جلسه مورخ ۱۳۹۶-۱۰-۱۹  شوراي عالي انقلاب فرهنگي


شماره ابلاغ : ۹۶/۱۹۶۴۸/دش
تاریخ ابلاغ : ۱۳۹۶-۱۱-۲۸
شرح:

مصوبه «اصلاح و تکمیل تبصره ۲ ماده واحده تغییر نام مدرسه عالی شهید مطهری به دانشگاه شهید مطهری (مصوب ۲۴/۱/۱۳۸۹)» که در جلسه ۸۰۳ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجراء، ابلاغ می‌شود:

 

«تبصره ۲- به‌منظور حفظ اثر میراثی و سابقه تاریخی و حوزوی مدرسه عالی شهید مطهری، مسجد و محل کنونی این مدرسه کماکان با نام مدرسه عالی و در چارچوب وقف‌نامه مورد استفاده قرار خواهدگرفت و تمامی واحدهای دانشگاهی، وابسته به مدرسه عالی می‌باشد و ریاست دانشگاه شهید مطهری با تولیت مدرسه عالی شهید مطهری یا شخص واجد شرایطی که وی منصوب می‌نماید، خواهد بود».ص/۸۰۳.۱

 

 

حسن روحانی

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

رونوشت به انضمام يك نسخه مصوبه، به :

    دفتر مقام معظم رهبري (مدظله العالي)

    دفتر رئيس جمهور

    مجلس شوراي اسلامي

    اداره كل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات نهاد رياست جمهوري

    دفتر بازرسي ويژه رئيس جمهور

    وزارت دادگستري (براي درج در روزنامه رسمي كشور)

    هيئت نظارت و بازرسي

    دفتر دبير شوراي عالي

    هيئت نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي

    معاونت نظارت و راهبري مصوبات

    معاونت حقوقي و تدوين و تنقيح مصوبات

    ديوان محاسبات كشور

    معاونت حقوقي رياست جمهوری

    و معاونت و امورمجلس رياست جمهوري، ابلاغ مي‌شود.



مجموعه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي. كليه حقوق محفوظ است. info@sccr.ir