(چاپ)

متن مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي

مصوبه «انتخاب سه عضو حقیقی هیأت امنای جهاد دانشگاهی»

مصوب ۷۸۵  جلسه مورخ ۱۳۹۵-۷-۱۳  شوراي عالي انقلاب فرهنگي


شماره ابلاغ : ۹۶/۱۱۲۷۳/دش
تاریخ ابلاغ : ۱۳۹۶-۷-۱۰
شرح:

جهاد دانشگاهی

مصوبه «انتخاب سه عضو حقیقی هیأت امنای جهاد دانشگاهی» که در جلسه ۷۸۵ مورخ ۱۳/۷/۱۳۹۵ شوراي عالي انقلاب فرهنگي و بنا به پیشنهادهای مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۴ و ۱۴/۶/۱۳۹۵ رئیس جهاد دانشگاهی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

«در اجرای بند ۷ ماده ۵ اساسنامه جهاد دانشگاهی، آقایان دکتر محسن قرنفلی، دکتر عبدالحسین شاهوردی و دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو به‌عنوان سه عضو حقیقی هیأت امنای جهاد دانشگاهی انتخاب می‌شوند».ص/۷۸۵.۱

حسن روحانی
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی
رونوشت به انضمام يك نسخه مصوبه، به :

دفتر مقام معظم رهبري (مدظله العالي)
دفتر رئيس جمهور
مجلس شوراي اسلامي
اداره كل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات نهاد رياست جمهوري
دفتر بازرسي ويژه رئيس جمهور
وزارت دادگستري (براي درج در روزنامه رسمي كشور)
هيئت نظارت و بازرسي
دفتر دبير شوراي عالي
هيئت نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي
معاونت نظارت و راهبري مصوبات
معاونت حقوقي و تدوين و تنقيح مصوبات
ديوان محاسبات كشور
معاونت حقوقي رياست جمهوری
و معاونت و امورمجلس رياست جمهوري، ابلاغ مي‌شود.مجموعه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي. كليه حقوق محفوظ است. info@sccr.ir