(چاپ)

متن مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي

مصوبه «تعیین مناسبت‌های جدید تقویم رسمی سال 1396 هجری شمسی»

مصوب ۷۸۳  جلسه مورخ ۱۳۹۵-۰۵-۱۴  شوراي عالي انقلاب فرهنگي


شماره ابلاغ : ۹۵/۱۲۳۵۲/دش
تاریخ ابلاغ : ۱۳۹۵-۰۷-۱۲
شرح:

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی


شورای فرهنگ عمومی


 


مصوبه «تعیین مناسبت‌های جدید تقویم رسمی سال ۱۳۹۶ هجری شمسی» که در جلسه ۷۸۳ مورخ ۲/۶/۱۳۹۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۵ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:


 


الف) مناسبت‌های زیر برای درج در متن تقویم تعیین می‌شود:


 ردیفمناسبتتاریخ۱روز هنرهای نمایشی۷ فروردین۲روز ایمنی حمل و نقل۷ اردیبهشت۳روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم فردوسی۲۵ اردیبهشت۴روز اهدای عضو، اهدای زندگی۳۱ اردیبهشت۵روز گفت‌وگو و تعامل سازنده با جهان۲۳ تیر۶روز تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی۲۲ مرداد۷روز روستا و عشایر۱۵ مهر۸روز بزرگداشت نظامی گنجوی۲۱ اسفند 


ب) مناسبت‌های زیر برای درج در ضمیمه تقویم تعیین می‌شود:

ردیفمناسبتتاریخ۱قیام مردم گرگان (۱۳۵۷ هـ . ش)۵ آذر۲روز بزرگداشت خواجوی کرمانی۱۷ دی 


ص/۷۸۳.۱


 


حسن روحانی


رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی


 


رونوشت به انضمام يك نسخه مصوبه، به : • دفتر مقام معظم رهبري (مدظله العالي)

 • دفتر رئيس جمهور

 • مجلس شوراي اسلامي

 • اداره كل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات نهاد رياست جمهوري

 • دفتر بازرسي ويژه رئيس جمهور

 • وزارت دادگستري (براي درج در روزنامه رسمي كشور)

 • هيئت نظارت و بازرسي

 • دفتر دبير شوراي عالي

 • هيئت نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي

 • معاونت نظارت و راهبري مصوبات

 • معاونت حقوقي و تدوين و تنقيح مصوبات

 • ديوان محاسبات كشور

 • معاونت حقوقي رياست جمهوري

 • و معاونت و امورمجلس رياست جمهوري، ابلاغ مي‌شود.مجموعه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي. كليه حقوق محفوظ است. info@sccr.ir