(چاپ)

متن مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي

مصوبه «اصلاح و تکمیل موادی از آیین‌نامه جایزه ادبی جلال‌آل احمد»

مصوب ۷۷۱  جلسه مورخ ۱۳۹۴-۰۸-۲۶  شوراي عالي انقلاب فرهنگي


شماره ابلاغ : ۹۴/۱۴۴۴۲/دش
تاریخ ابلاغ : ۱۳۹۴-۰۹-۱۵
شرح:

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی


 


مصوبه «اصلاح و تکمیل موادی از آیین‌نامه جایزه ادبی جلال‌آل احمد» که در جلسه ۷۷۱ مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۴ شوراي عالي انقلاب فرهنگي و بنا به پیشنهاد مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۴ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:


 


«۱- کلمه «تاریخ‌نگاری» مندرج در مواد ۲، ۵، ۶ و ۷، حذف می‌شود.


۲- تبصره ذیل ماده ۶ به شرح ذیل اصلاح می‌شود:


تبصره: دبیر هیأت علمی با پیشنهاد و تأیید هیأت امنا انتخاب می‌شود.


۳- تبصره زیر به ماده۱۲ الحاق می‌شود:


تبصره: براساس نوع و کیفیت اثر، میزان جایزه از حداقل تعداد ۳۰ سکه تا حداکثر تعداد ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی تعیین و اهدا می‌شود». ص/۷۷۱.۱مجموعه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي. كليه حقوق محفوظ است. info@sccr.ir