(چاپ)

متن مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي

«انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در هیأت عالی تجدیدنظر دانشگاه آزاد اسلامی»

مصوب ۷۶۷  جلسه مورخ ۱۳۹۴-۰۶-۲۴  شوراي عالي انقلاب فرهنگي


شماره ابلاغ : ۹۴/۱۱۸۲۵/دش
تاریخ ابلاغ : ۱۳۹۴-۰۷-۲۲
شرح:

مصوبه «انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در هیأت عالی تجدیدنظر دانشگاه آزاد اسلامی» که در جلسه ۷۶۷ مورخ ۲۴/۶/۱۳۹۴ شوراي عالي انقلاب فرهنگي و بنا به پیشنهاد اعضای شورای عالی به تصویب رسیده است، به شرح ذيل برای اجرا ابلاغ می‌شود:


 


«- در اجرای بند ۵ مصوبه تشکیل هیأت عالی تجدیدنظر موضوع تبصره ماده واحده مصوب جلسه ۶۳۰ مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی، آقایان دکتر عبدالله جاسبی و دکتر رضا داوری اردکانی به‌عنوان نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در هیأت عالی تجدیدنظر دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب می‌شوند.»ص/۷۶۷.۵مجموعه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي. كليه حقوق محفوظ است. info@sccr.ir