(چاپ)

متن مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي

مصوبه «تشكيل هيأت عالي تجديدنظر موضوع تبصره ماده واحده مصوب جلسه 630 شوراي عالي انقلاب فرهنگي»

مصوب ۷۶۳  جلسه مورخ ۱۳۹۴-۰۲-۲۲  شوراي عالي انقلاب فرهنگي


شماره ابلاغ : ۹۴/۴۹۲۵/دش
تاریخ ابلاغ : ۱۳۹۴-۰۳-۱۷
شرح:

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري


وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي


دانشگاه آزاد اسلامي


 


مصوبه «تشكيل هيأت عالي تجديدنظر موضوع تبصره ماده واحده مصوب جلسه ۶۳۰ شوراي عالي انقلاب فرهنگي» كه در جلسه ۷۶۳ مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۴ شوراي عالي انقلاب فرهنگي و بنا به پيشنهاد مورخ ۷/۲/۱۳۹۴ وزراي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت،‌درمان و آموزش پزشكي به تصويب رسيده است، به شرح ذيل براي اجرا ابلاغ مي‌شود:


 


-        «در اجراي حكم تبصره ماده واحده مصوب جلسه ۶۳۰ مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۷ شوراي عالي انقلاب فرهنگي و به‌منظور تجديدنظر نسبت به آراء و تصميمات نهايي هيأت‌هاي امناء، مميزه، انتظامي اساتيد، انضباطي دانشجويان و همچنين آراء و تصميمات درخصوص بازنشستگي، ارتقاء، آزمون‌ها، ارزيابي و پذيرش علمي، بورس دانشجويان و فرصت‌هاي مطالعاتي و نظاير آن كه صرفاً در رابطه با امور و شئون تخصصي علمي، آموزشي و پژوهشي صادر گرديده و نيز نظارت بر نحوه رسيدگي در هيأت‌ها و كميته‌هاي مذكور، هيأت عالي تجديدنظر در هر يك از وزارتين بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري که از این پس در این مصوبه، به اختصار «وزارتین» نامیده می‌شود و دانشگاه‌ آزاد اسلامي، به‌طور جداگانه و با تركيب ذيل تشكيل مي‌گردد:


۱-   وزير علوم، تحقيقات و فناوري،‌ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رئيس دانشگاه آزاد اسلامي (رئيس هيأت)


۲-   دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي


۳-   معاون حقوقي وزارتین و بالاترین مقام حقوقی دانشگاه آزاد اسلامي (عضو و دبير هيأت)


۴-   معاون تخصصي ذي‌ربط وزارتين و دانشگاه آزاد اسلامي


۵-   دو نفر از اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به انتخاب شورا


۶-   سه نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها كه حداقل يكي از آنها حقوقدان خواهد بود، حسب مورد به انتخاب وزير ذي‌ربط و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی.


تبصره ۱: اعضای موضوع بندهای ۱، ۳، ۴ و ۶ صرفاً در یکی از هیأت‌های مربوطه فوق عضویت خواهند داشت.


تبصره ۲: مدت عضويت اعضاي حقيقي هيأت، سه سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنها براي يك دوره دیگر بلامانع مي‌باشد.


تبصره ۳: جلسات هيأت با حضور حداقل ۷ نفر از اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات هيأت با رأی اكثريت نسبي اعضاي حاضر، معتبر و لازم‌الاجرا خواهدبود.


تبصره ۴: شيوه‌نامه نحوه رسيدگي به تجديدنظرخواهي از آراء و تصميمات موضوع اين مصوبه طبق پیش‌نویس مشترک تهیه شده توسط وزارتین و دانشگاه آزاد اسلامی در اولين جلسه هيأت به تصويب خواهد رسيد.» ص/۷۶۳.۱مجموعه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي. كليه حقوق محفوظ است. info@sccr.ir