(چاپ)

متن مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي

مصوبه «تأييد انتخاب رئيس دانشگاه هرمزگان»

مصوب ۷۵۳  جلسه مورخ ۱۳۹۳-۰۷-۲۲  شوراي عالي انقلاب فرهنگي


شماره ابلاغ : ۹۳/۱۱۹۱۶/دش
تاریخ ابلاغ : ۱۳۹۳-۰۹-۰۶
شرح:

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري


 


مصوبه «تأييد انتخاب رئيس دانشگاه هرمزگان» كه در جلسه ۷۵۳ مورخ ۲۲/۷/۹۳  شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پيشنهاد مورخ ۲/۷/۹۳ سرپرست وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به تصويب رسيده است، به شرح ذيل براي اجرا ابلاغ مي‌شود:


 


«آقاي دكتر علي‌اكبر شيخي فيني به‌موجب تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي، به‌عنوان رئيس دانشگاه هرمزگان انتخاب مي‌شود».ص/۷۵۳.۹مجموعه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي. كليه حقوق محفوظ است. info@sccr.ir