(چاپ)

متن مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي

تایید انتخاب روسای دانشگاه‎های تهران، تبریز، هرمزگان و ایلام

مصوب ۵۰۵  جلسه مورخ ۱۳۸۱-۰۷-۱۶  شوراي عالي انقلاب فرهنگي


شماره ابلاغ : ۳۱۳۳/دش
تاریخ ابلاغ : ۱۳۸۱-۰۸-۰۱
شرح:

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۵۰۵ مورخ ۱۶/۷/۸۱ ، به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (نامه شماره ۸۷۲۷/و مورخ ۶/۷/۸۱) روسای دانشگاه‎های تهران، تبریز، هرمزگان و ایلام را به این شرح تصویب و از زحمات روسای قبلی این دانشگاهها تقدیر و
تشکر کرد:
۱ـ آقای دکتررضا فرجی‎دانا دانشگاه تهران
۲ـ آقای دکترمحمدرضا پورمحمدی دانشگاه تبریز
۳ـ آقای دکترمهدی ایرانمنش دانشگاه هرمزگان
۴ـ آقای دکترزین‎العابدین طهماسبی‎سروستانی دانشگاه ایلاممجموعه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي. كليه حقوق محفوظ است. info@sccr.ir