(چاپ)

متن مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي

مقررات و ضوابط شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای

مصوب ۴۸۸  جلسه مورخ ۱۳۸۰-۰۸-۱۵  شوراي عالي انقلاب فرهنگي


شماره ابلاغ : ۳۰۹۱/دش
تاریخ ابلاغ : ۱۳۸۰-۰۹-۱۲
شرح:

پیرو تصویب و ابلاغ سیاستهای کلی شبکه‏های اطلاع رسانی رایانه‏ای از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی (نامه‏های شماره ۱۰۳۳/۱ مورخ ۸۰/۰۳/۰۹ و شماره ۱۰۷۲/۱ مورخ ۸۰/۰۳/۱۳ دفتر مقام معظم رهبری)، شورایعالی انقلاب فرهنگی مقررات و ضوابط شبکه‏های اطلاع رسانی رایانه‏ای را به این شرح تصویب کرد:

مقدمه:

به منظور انتظام امور و فعالیتهای اطلاع رسانی و توسعه خدمات دسترسی به اینترنت در کشور، مقررات و ضوابط شبکه‏های اطلاع رسانی رایانه‏ای با مدنظر قرار دادن نکات اساسی ذیل تنظیم شده است:

۱- حق دسترسی آزاد مردم به اطلاعات و دانش

۲- مسوولیت مدنی و حقوقی افراد در قبال فعالیتهای خود

۳- رعایت حقوق اجتماعی و صیانت فرهنگی و فنی کشور در این قلمرو

۴- ایجاد حداکثر سهولت در ارایه خدمات اطلاع رسانی و اینترنت به عموم مردم

الف. آیین‏نامه نحوه اخذ مجوز و ضوابط فنی نقطه تماس بین‏المللی

۱- ایجاد نقطه تماس بین‏المللی. (ACCES SERVICE PROVIDER - A.S.P )در انحصار دولت می‏باشد و ارایه مجوز به دستگاههای ذی‏ربط توسط شورایعالی اطلاع رسانی صورت می‏گیرد.

۲- دستگاههای اجرایی دولتی برای سرمایه‏گذاری جهت ایجاد نقطه تماس بین المللی، به طور مستقل از شبکه مخابرات کشور، لازم است گزارش توجیهی فرهنگی، علمی - فنی و اقتصادی مربوط را با امضای بالاترین مقام اجرایی به تایید سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور برسانند. تصویب نهایی به عهده شورایعالی اطلاع رسانی می‏باشد.

۳- دستگاه اجرایی یک نسخه از درخواست خود را همراه با توجیه فنی به وزارت پست و تلگراف و تلفن تحویل می‏دهد. این درخواست همراه با گزارش بررسی فنی وزارت مذکور شامل توان علمی و فنی درخواست کننده، بررسی فرکانسی و سایر امور فنی و مهندسی برای تصویب نهایی به شورایعالی اطلاع رسانی ارسال می‏شود. این شورا ظرف مدت یک ماه پس از دریافت نظرات وزارت اطلاعات و وزارت پست و تلگراف و تلفن اعلام نظر خواهد نمود.

تبصره: سازمان صدا و سیما صرفا برای وظیفه پخش برنامه‏های رادیویی و تلویزیونی خود

از شبکه اینترنت، نیاز به مجوز از شورایعالی اطلاع رسانی ندارد ولی برای ارایه سایر خدمات اینترنتی موظف به اخذ مجوزهای این مصوبه می‏باشد.

۴- وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است در اسرع وقت کلیه مشخصات امکانات فنی را که طبق ماده ۳ از درخواست کنندگان دریافت نموده، در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهد.

وزارت اطلاعات نیز موظف است ضمن بررسی‏های لازم فنی - حفاظتی، در زمانبندی مقرر، پیشنهادهای اصلاحی را برای منظور نمودن توسط متقاضی، با هماهنگی وزارت پست و تلگراف و تلفن در مدت زمان حداکثر یک ماه اعلام نماید. در صورت عدم اعلام، مشخصات امکانات مزبور تایید شده تلقی خواهد شد.

۵- هر دستگاه اجرایی که مجوز برقراری تماس بین‏المللی را اخذ می‏نماید صرفا مجاز به ارایه خدمات در محدوده وظایف قانونی و تشکیلات مصوب خود می‏باشد. در صورت عدم رعایت این امر، پس از تذکر کتبی وزارت پست و تلگراف و تلفن، برای لغو مجوز اقدام خواهد شد.

۶- کلیه ایجاد کنندگان نقطه تماس بین‏المللی (از جمله شرکت مخابرات ایران)موظف می‏باشند تا امکانات فنی لازم در حفاظت و کنترل متمرکز از شبکه‏های مزبور، به شرح ذیل را فراهم آورند:

الف - سیستم پالایش (Filtering )مناسب به منظور ممانعت از دسترسی به پایگاههای ممنوع اخلاقی و سیاسی و حذف ورودی‏های (Port )غیرمطلوب.

تعیین ضوابط پالایش (Filtering )توسط کمیسیون راهبردی شورایعالی اطلاع‏رسانی صورت خواهد گرفت.

ب - سیستم بارو (Firewall )مناسب به منظور صیانت شبکه‏ها از تخریب، فریب و سرقت اطلاعات.

ج - دایرکننده نقطه تماس بین‏المللی اینترنتی موظف است بانک فعالیتهای اینترنتی کاربران خود را قابل دسترسی وزارت پست و تلگراف و تلفن قرار دهد تا براساس ضوابط و مصوبات شورایعالی امنیت ملی با حکم قاضی ذی‏ربط حسب درخواست در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد.

د - امکان جلوگیری از برقراری ارتباطات غیرمتعارف، نظیر ارتباطات غیرمتقارن و ارتباطات غیرمستقیم در موارد غیرمجاز (پیشکار - Proxy Server)

۷- به منظور صیانت از شبکه اطلاع رسانی ملی، وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است تمهیداتی را فراهم آورد تا ارتباطات بین کاربران در داخل کشور حتی الامکان از طریق شبکه مازه (Back Bone) داخل کشور صورت پذیرد.

۸- دارندگان مجوز تنها می‏توانند خدماتی را ارایه نمایند که در مجوز ذکر شده است و تخطی از این امر تخلف محسوب می‏شود.

۹- دارندگان مجوز نقطه تماس بین‏المللی موظف به رعایت کلیه ضوابط مندرج در این آیین‏نامه و قوانین و مقررات جاری کشور می‏باشند و در صورت تخلف از آن در مرحله اول تذکر و در مرحله دوم قطع موقت (حداکثر یک هفته)صورت می‏گیرد و در صورت تکرار ضمن قطع ارتباط، با تایید شورای عالی اطلاع رسانی و کمیسیون ذی‏ربط آن برای رسیدگی به جرایم، به مراجع ذی‏ربط معرفی می‏شوند.

۱۰- دستگاههای دولتی که بدون اخذ مجوز اقدام به ایجاد نقطه تماس بین‏المللی کرده‏اند موظف می‏باشند حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‏نامه برای درخواست مجوز اقدام نمایند وگرنه براساس ماده ۹با آنان عمل خواهد شد.

تبصره: شرکتهای بخش خصوصی که تاکنون نسبت به ایجاد نقطه تماس بین‏المللی اقدام کرده‏اند لازم است ظرف مدت ۶ماه پس از ابلاغ این آیین‏نامه نسبت به جمع آوری تاسیسات یا واگذاری به بخش‏های دولتی اقدام نمایند.

۱۱- نظارت بر حسن اجرای عملکرد نقاط تماس به عهده وزارت پست و تلگراف و تلفن می‏باشد.

۱۲- وزارت پست و تلگراف و تلفن گزارش عملکرد این آیین‏نامه را هر ۶ماه یک بار برای بررسی در شورایعالی اطلاع‏رسانی ارایه می‏دهد.

ب. آیین‏نامه واحدهای ارایه کننده خدمات اطلاع رسانی و اینترنت رسا (ISP)

۱- تعریف رسا(ISP)

شرکت‏ها یا موسسات ارایه کننده خدمات اطلاع رسانی و اینترنتی، رسا یا (Internet Service Provider ISP ) خوانده می‏شوند.

اینترنت از پیوند تعداد بی‏شماری شبکه‏های ارتباطی کامپیوتری کوچک و بزرگ که حاوی اطلاعات متنوع می‏باشد تشکیل می‏شود. یک فرد متصل به شبکه اطلاع رسانی و اینترنت تنها مشاهده گر و مرورگر اینترنت نمی‏باشد بلکه جزیی از این شبکه بوده و می‏تواند با آن تبادل اطلاعات نماید. یک رسا یا ISPاتصال به شبکه اطلاع رسانی و اینترنت را فراهم می‏آورد و جزء ضروری دسترسی و اتصال افراد به شبکه اینترنت می‏باشد.

۲- حدود فعالیت ارایه کننده خدمات اطلاع‏رسانی و اینترنت رسا (ISP)به شرح ذیل می‏باشد:

۲-۱- شرکت‏ها یا موسسات ارایه کننده خدمات اطلاع رسانی و اینترنت رسا (ISP)تحت ضوابط و قوانین مشخص شده در کشور فعالیت می‏نمایند و می‏توانند هم مستقلا و هم در ارتباط با شبکه اینترنت به فرآوری اطلاعات پرداخته و به کاربران خود عرضه نمایند.

۲-۲- ارایه مجموعه خدمات ارزش افزوده بر خط (on -line) و برون خط (off-line) برای کاربران خود.

۲-۳- فراهم آورنده دسترسی و همچنین تهیه و فرآوری محتوی برای کاربران خود.

۲-۴-انجام انواع فعالیتها برای آشنا نمودن کاربران در استفاده بهینه از شبکه اطلاع‏رسانی و اینترنت.

۲-۵- فراهم سازی خدمات، تهیه، تولید، توزیع یا ارایه اطلاعات برای کاربران مربوط.

۳- ارایه کننده خدمات اطلاع رسانی و اینترنت رسا (ISP)با رعایت شرایط زیر مجاز به فعالیت می‏باشند:

۳-۱- تهیه و نصب تجهیزات لازم به منظور برقراری ارتباطات و تبادل اطلاعات کاربران از قبیل شبکه داخلی (Locl Area Network - LAN) ،خطوط تلفن، رهیاب ( router ) ، مودم، حافظه‏های پست الکترونیک، DNSو... به عهده رسا (ISP)می‏باشد.

۳-۲- تهیه و بکارگیری تجهیزات مورد نیاز در شبکه خود، براساس استانداردهای اعلام

شده از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن.

۴- هر رسا (ISP)برای ارایه خدمات تلفنی صوتی - آوانت (VOIP)لازم است مجوز مربوط را طبق ضوابط قانونی از وزارت پست و تلگراف و تلفن کسب نماید. این امر، ارتباط کامپیوتر با کامپیوتر(گپ - chat )را شامل نمی‏شود.

۵- ارایه کننده خدمات اطلاع رسانی و اینترنت رسا (ISP)مکلف به رعایت شرایط و ضوابط فنی زیر می‏باشند:

۵-۱- اشخاص حقوقی و شرکتهای ثبت شده در ایران می‏توانند متقاضی کسب مجوز رسا (ISP)باشند.

۵-۲- لازم است مدیر این موسسات و شرکتها دارای شرایط زیر باشد:

۵-۲-۱- تابعیت ایران و پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۵-۲-۲- متدین به یکی از ادیان الهی و رسمی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۵-۲-۳- دارای صلاحیت علمی درحد حداقل مدرک کارشناسی با ۲۵سال سن

عدم اشتهار به فساد اخلاقی و سابقه محکومیت کیفری براساس موازین اسلامی (که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد).

-۵-۲-۴- عدم عضویت در گروهکهای ضدانقلاب و غیرقانونی و هواداری از آنها (افرادی که به جرم اعمال‏ضدانقلابی و یا علیه امنیت داخلی و خارجی، در دادگاههای انقلاب اسلامی محکومیت یافته‏اند و همچنین کسانی که علیه نظام جمهوری اسلامی فعالیت و یا تبلیغ‏داشته‏اند نمی‏توانند مدیریت موسسات و شرکتهای رسا (ISP)را بعهده بگیرند.)

۵-۳- شرکت رسا (ISP)دارای مسوولیت قانونی بوده و نسبت به کلیه ضوابط و تعهدات زیر پاسخگو می‏باشد:

۵-۳-۱-موسسات و شرکتهای رسا (ISP)و کاربران برای محتوایی که خود بر روی شبکه عرضه می‏نمایند طبق این آیین‏نامه مسوول و پاسخگو می‏باشند.

تبصره: ارایه خدمات دسترسی به منابع اطلاعات، مشمول این بند نمی‏باشد.

۵-۳-۲- مسوولیت رعایت قوانین مالکیت معنوی و حق تالیف و تصنیف به عهده ارایه کننده اطلاعات در شبکه می‏باشد.

۵-۳-۳- امکان و اعمال برقراری پالایه (filter)در شبکه رسا (ISP)باید فراهم باشد. ضوابط و مصادیق موارد پالایش (filtering) توسط شورایعالی اطلاع‏رسانی تصویب و اعلام می‏شود.

۵-۳-۴- مسوولیت رسا (ISP)در مورد دسترسی به اطلاعات عرضه شده توسط دیگران محدود به ایجاد امکان و اعمال برقراری پالایه در شبکه خواهد بود.

۵-۳-۵- هر رسا(ISP)موظف است اطلاعات کلی کاربران و IPهای مربوط را ثبت و یک نسخه از آن را نیز به وزارت پست و تلگراف و تلفن اعلام نماید.

۵-۳-۶- به منظور پاسخگو بودن قانونی و حفظ حقوق افراد در مقابل اقدامات انجام شده خود، رسا (ISP)مجاز به عقد قرارداد اشتراک با افرادی است که به سن قانونی انجام معاملات حقوقی رسیده باشند.

۵-۳-۷- رسا (ISP)حق واگذاری امتیاز بهره‏برداری بدون هماهنگی و تایید وزارت پست و تلگراف و تلفن را ندارد.

۵-۳-۸- بکارگیری هرگونه رمز برای تبادل اطلاعات مستلزم کسب موافقت مراجع مربوط و ثبت مشخصات، الگوریتم و کلید رمز مربوط و همچنین مشخصات متقاضی در دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی (یا مرجعی که معرفی می‏نماید)می‏باشد و در غیر این صورت ممنوع می‏باشد.

۵-۳-۹- رسا (ISP)موظف است خدمات مورد درخواست کاربر را با کیفیت مطلوب و براساس یک موافقت نامه کیفیت خدمات (Service Level Agreement - SLA)به کاربر ارایه نماید. وزارت پست و تلگراف و تلفن به طور دوره‏ای براساس ارزیابی کیفیت ارایه خدمات موسسات رسا (ISP)به کاربران، نسبت به رتبه بندی رساها (ISP) اقدام و آن را به اطلاع عموم می‏رساند.

تبصره: شرکت‏های مخابرات نیز موظف هستند درخصوص خدماتی که به موسسات رسا (ISP)ارایه می‏کنند رعایت کیفیت مطلوب را نموده و براساس موافقت نامه کیفیت خدمات (SLA)عمل نمایند.

۵-۳-۱۰- رسا (ISP)موظف است حتی المقدور تمهیدات فنی لازم برای حفظ حقوق کاربران و جلوگیری از حمله به کامپیوترهای آنها را فراهم آورد.

۵-۳-۱۱- رسا (ISP)موظف است براساس دستورالعملهای صادره از سوی وزارت پست و تلگراف و تلفن عمل نموده و مواردی که مربوط به حقوق کاربران می‏باشد را به اطلاع آنها برساند.

۵-۳-۱۲- رسا (ISP)موظف است اطلاعات مربوط به نحوه حفاظت از حریم خصوصی اطلاعات و ارتباطات افراد در شبکه خود را در اختیار کاربران قرار دهد.

۵-۳-۱۳- رسا (ISP)در ارایه خدمات خود به کاربران موظف به رعایت قوانین مخابراتی کشور می‏باشد.

۵-۳-۱۴- رسا (ISP)برای تامین ارتباط اینترنت بین‏المللی خود فقط از طریق نقاط تماس بین‏المللی مجاز (ASP)یا مخابرات کشور مجاز می‏باشد.

۵-۳-۱۵- حریم اطلاعات خصوصی کاربران از مصونیت برخوردار بوده و هرگونه دسترسی غیرقانونی توسط رساها و هر مرجع دیگر به فعالیتهای اینترنتی کاربران ممنوع می‏باشد.

۵-۳-۱۶- رسا (ISP) موظف است بانک فعالیتهای اینترنتی کاربران خود را مطابق ضوابط مصوب کمیسیون راهبردی قابل دسترسی وزارت پست و تلگراف و تلفن قرار دهد.

۶- تولید و عرضه موارد زیر توسط رساها (ISP)و کاربران ممنوع می‏باشد:

۶-۱- نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی

۶-۲- اهانت به دین اسلام و مقدسات آن

۶-۳- ضدیت با قانون اساسی و هرگونه مطلبی که استقلال و تمامیت ارضی کشور را خدشه‏دار کند

۶-۴- اهانت به رهبری و مراجع مسلّم تقلید

۶-۵- تحریف یا تحقیر مقدسات دینی، احکام مسلّم اسلام، ارزشهای انقلاب اسلامی و مبانی تفکر سیاسی امام خمینی (ره)

۶-۶- اخلال در وحدت و وفاق ملّی

۶-۷- القاء بدبینی و ناامیدی در مردم نسبت به مشروعیت و کارآمدی نظام اسلامی

۶-۸- اشاعه و تبلیغ گروهها و احزاب غیرقانونی

۶-۹- انتشار اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده دولتی و امور مربوط به مسایل امنیتی، نظامی و انتظامی

۶-۱۰- اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف اخلاق و عفت عمومی

۶-۱۱- رویج مصرف سیگار و مواد مخدّر

۶-۱۲- ایراد افترا به مقامات و هریک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی

۶-۱۳- افشاء روابط خصوصی افراد و تجاوز به حریم اطلاعات شخصی آنان

۶-۱۴- انتشار اطلاعات حاوی کلیدهای رمز بانکهای اطلاعاتی، نرم افزارهای خاص، صندوقهای پست الکترونیکی و یا روش شکستن آنها

۶-۱۵- فعالیت‏های تجاری و مالی غیرقانونی و غیرمجاز از طریق شبکه اطلاع رسانی و اینترنت از قبیل جعل، اختلاس، قمار و...

۶-۱۷- خرید، فروش و تبلیغات در شبکه اطلاع رسانی و اینترنت از کلیه کالاهایی که منع قانونی دارند.

۶-۱۸- هرگونه نفوذ غیرمجاز به مراکز دارنده اطلاعات خصوصی و محرمانه و تلاش در جهت شکستن قفل رمز سیستم‏ها

۶-۱۹- هرگونه حمله به مراکز اطلاع رسانی و اینترنتی دیگران برای از کار انداختن و یا کاهش کارآیی آنها

۶-۲۰- هرگونه تلاش برای انجام شنود و بررسی بسته‏های اطلاعاتی در حال گذر در شبکه که به دیگران تعلق دارد.

۶-۲۱- ایجاد هرگونه شبکه و برنامه رادیویی و تلویزیونی بدون هدایت و نظارت سازمان صدا و سیما

۷- نحوه صدور مجوز:

۷-۱- بررسی تقاضا و صدور مجوز براساس این آیین نامه توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن صورت می‏گیرد.

۷-۲- تعیین صلاحیت حفاظتی متقاضیان طی استعلام رسمی از مراجع ذی‏صلاح (وزارت اطلاعات، دادگستری و نیروی انتظامی) صورت خواهد گرفت و چنانچه ظرف‏یک ماه اعلام نظر نکنند به منزله موافقت تلقی می‏شود. (برای دستگاههای دولتی نیاز نمی‏باشد).

۷-۳- ارایه انواع خدمات بر روی شبکه اطلاع رسانی که طبق مقررات کشور نیاز به مجوز خاص دیگری دارد منوط به کسب مجوز مربوط از دستگاه مسوول خواهد بود. این دستگاهها ضمن نظارت، موارد تخلف را به وزارت پست و تلگراف و تلفن اعلام می‏کنند.

۷-۴- کلیه دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی در ارایه خدمات اطلاع رسانی و اینترنتی موظفند در محدوده وظایف و ماموریت سازمانی خود فعالیت نمایند.

۸- نحوه نظارت:

مسوولیت نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه برعهده وزارت پست و تلگراف و تلفن خواهد بود و این وزارت به طور دوره‏ای و موردی گزارش نظارت بر اجرای این آیین‏نامه را به کمیسیون راهبردی اعلام می‏نماید.

۹- در صورت تخطی از موارد مندرج در این مصوبه، مجازات‏های اعمال شده شامل تذکر، قطع موقت مجوز، لغو پروانه و طرح در دادگاهها و محاکم قانونی بسته به نوع تخلف براساس قوانین و ضوابط ذی‏ربط برعهده کمیسیون راهبردی می‏باشد که براساس گزارش نظارتی وزارت پست و تلگراف و تلفن بررسی و اعلام نظر می‏نماید.

۱۰- نظر کمیسیون راهبردی لازم الاجراء و قطعی است، لیکن مانع شکایت و اقامه دعوی افراد ذینفع در محاکم نخواهد بود.

۱۱- رساها موظفند از کاربران خود براساس مندرجات این آیین‏نامه‏تعهدنامه رعایت ضوابط اخذ نمایند.

ج. آیین‏نامه دفاتر خدمات حضوری اینترنت (Coffeenet )

۱- دفتر خدمات دسترسی حضوری به شبکه‏های اطلاع‏رسانی و اینترنت (Coffeenet) محلی برای دسترسی حضوری مشتریان و کاربران به شبکه اطلاع رسانی )اینترنت واینترانت( می‏باشد.

۲- این دفاتر، ضمن رعایت ضوابط مندرج در این آیین‏نامه، واحد صنفی محسوب می‏شوند و مشمول قانون نظام صنفی بوده و مجوز لازم توسط اتحادیه صنفی صادر می‏شود.

تبصره - اتحادیه صنفی باید تصویر مجوز صادره را همزمان با تحویل به متقاضی به وزارت پست و تلگراف و تلفن نیز ارسال نماید.

۳- اشخاص متقاضی باید دارای شرایط عمومی ذیل باشند:

۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران

۲- اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۳- پایبندی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۴- عدم اشتهار به فساد اخلاقی و نداشتن سوء پیشینه کیفری و عدم اعتیاد به مواد مخدر

۵- داشتن برگه پایان خدمت و یا معافیت دایم از خدمت نظام وظیفه برای آقایان

۶- متاهل با داشتن حداقل ۳۰سال سن

۳-۱- این محل باید در معرض دید و نظارت عمومی باشد و رعایت ضوابط اماکن عمومی الزامی می‏باشد.

۳-۲- ارتباط اینترنتی این دفاتر فقط از طریق موسسات و شرکتهای رسا (ISP)مجاز می‏باشد.

۳-۳- ارایه خدمات ارتباطی دیگر مثل تلفن اینترنتی - آوانت( (VOIPمستلزم کسب مجوز مربوط می‏باشد.

۳-۴- رعایت ضوابط مندرج در ماده ۶آیین‏نامه موسسات و شرکتهای رسا (ISP)الزامی‏است.

تبصره: آیین‏نامه اجرایی این ماده توسط اتحادیه صنفی تهیه و به تصویب کمیسیون راهبردی شورایعالی اطلاع‏رسانی می‏رسد.

۴- نام و نشانی کامل و شماره تلفن و نمابر، رایانامه (Email)و شماره پروانه کسب باید در سربرگهای دفتر خدمات درج بوده و پروانه کسب و مرجع خط ارتباطی از رسا (ISP)مربوط به صاحب مجوز، هر یک به طور جداگانه در منظر عموم در دفتر نصب شود.

۵- به منظور پاسخگو بودن قانونی و حفظ حقوق افراد در مقابل اقدامات انجام شده خود، مشخصات هویتی، آدرس کاربر، ساعت شروع و خاتمه کار کاربر و IPتخصیصی را در دفتر روزانه ثبت و در صورتحساب کاربر نیز ذکر نماید.

۶- دفاتر و کاربران برای محتوایی که خود تولید و عرضه می‏نمایند مطابق مقررات و ضوابط قانونی موجود کشور از جمله رعایت قوانین و مقررات حق مالکیت معنوی، مسوول و پاسخگو می‏باشند.

۷- تولید و عرضه موارد زیر توسط شبکه‏های انتقال اطلاعات رایانه‏ای ممنوع می‏باشد:

۷-۱- نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی

۷-۲- اهانت به دین اسلام و مقدسات آن

۷-۳- ضدیت با قانون اساسی و هرگونه مطلبی که استقلال و تمامیت ارضی کشور را خدشه‏دار کند

۷-۴- اهانت به رهبری و مراجع مسلّم تقلید

۷-۵- تحریف یا تحقیر مقدسات دینی، احکام مسلّم اسلام، ارزشهای انقلاب اسلامی و مبانی تفکر سیاسی امام خمینی)ره(

۷-۶- اخلال در وحدت و وفاق ملّی

۷-۷- القاء بدبینی و ناامیدی در مردم نسبت به مشروعیت و کارآمدی نظام اسلامی

۷-۸- اشاعه و تبلیغ گروهها و احزاب غیرقانونی

۷-۹- انتشار اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده دولتی و امور مربوط به مسایل امنیتی، نظامی و انتظامی

۷-۱۰- اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف اخلاق و عفت عمومی.

۷-۱۱- ترویج ترور، خشونت و آموزش ساخت مواد تخریبی از قبیل مواد محترقه و یا منفجره

۷-۱۲- ترویج مصرف مواد مخدّر

۷-۱۳- ایجاد هرگونه شبکه و برنامه رادیویی و تلویزیونی بدون هدایت و نظارت سازمان صدا و سیما

۷-۱۴- ایراد افترا به مقامات و هریک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی

۷-۱۵- افشاء روابط خصوصی افراد و تجاوز به حریم اطلاعات شخصی آنان

۷-۱۶- انتشار اطلاعات حاوی کلیدهای رمز بانکهای اطلاعاتی، نرم افزارهای خاص، صندوقهای پست الکترونیکی و یا روش شکستن آنها

۷-۱۷- فعالیت‏های تجاری و مالی غیرقانونی و غیرمجاز از طریق شبکه اطلاع‏رسانی و اینترنت از قبیل جعل، اختلاس، قمار و...

۷-۱۸- خرید، فروش و تبلیغات در شبکه اطلاع رسانی و اینترنت از کلیه کالاهایی که منع قانونی دارند.

۷-۱۹- هرگونه نفوذ غیرمجاز به مراکز دارنده اطلاعات خصوصی و محرمانه و تلاش برای شکستن قفل رمز سیستم‏ها

۷-۲۰- هرگونه حمله به مراکز اطلاع رسانی و اینترنتی دیگران برای از کار انداختن و یا کاهش کارآیی آنها

۷-۲۱- هرگونه تلاش برای شنود و بررسی بسته‏های اطلاعاتی در حال گذر در شبکه که به دیگران تعلق دارد.

۷-۲۲- ترویج مصرف سیگار

۸- کمیسیون راهبردی شورایعالی اطلاع رسانی در استان تهران و کمیته‏های استانی در استانها متشکل از مدیر امور دیتا شرکت مخابرات استان، نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، نماینده دادگستری استان، نماینده اتحادیه صنفی، نماینده صدا و سیمای استان، زیر نظر شرکت مخابرات استان بر گردش کار این دفاتر نظارت داشته و در صورت تخلف از مفاد این آیین نامه به نحو ذیل اقدام می‏شود. نحوه اقدام در سایر زمینه‏ها مطابق قانون و مقررات نظام صنفی می‏باشد.

با اعلام وزارت پست و تلگراف و تلفن، اتحادیه صنفی نسبت به لغو موقت پروانه ظرف مدت ۴۸ساعت اقدام و دفتر تعطیل می‏شود و اتحادیه موظف است پس از رفع

تخلف، ظرف مدت ۴۸ساعت اجازه ادامه کار دفتر را صادر نماید. در صورت تعلل اتحادیه صنفی، وزارت پست و تلگراف و تلفن مستقیما از طریق قوه قضاییه اقدام می‏نماید.

تبصره :۱چنانچه تخلف ازموارد بند یک تا سیزده ماده ۷این آیین‏نامه باشد برای بار اول، به مدت سه ماه پروانه فعالیت لغو موقت می‏شود و با کسب ضمانت عدم تخلف مجدد ازصاحب پروانه، لغو موقت پروانه ملغی می‏شود و برای تخلف بار دوم، پروانه به طور دایم لغو می‏شود و فرد حقیقی و حقوقی صاحب پروانه، مجاز به دریافت پروانه جدید در سراسر کشور نخواهد بود.

تبصره :۲چنانچه تخلف از موارد بند چهارده تا بیست و دو ماده ۷ این آیین نامه باشد برای بار اول کتبا به صاحب پروانه تذکر داده می‏شود، بار دوم، پروانه به مدت یک ماه لغو موقت و با رفع تخلف و اخذ تعهد عدم تخلف از صاحب پروانه، لغو موقت پروانه ملغی می‏شود، برای تخلف بار سوم، پروانه به مدت ۶ماه لغو مجدد و برای تخلف بار چهارم، پروانه به طور دایم لغو می‏شود و فرد حقیقی و حقوقی صاحب پروانه مجاز به دریافت پروانه جدید در سراسر کشور نخواهد بود.

تبصره :۳نظر کمیسیون راهبردی و کمیته‏های استانی درخصوص جرایم و مجازاتهای فوق، لازم‏الاجرا و قطعی است لکن مانع شکایت و اقامه دعوی افراد ذی‏نفع در محاکم نخواهد بود.

۹- از تاریخ تصویب این آیین‏نامه کلیه دفاتر موجود در تهران و شهرستانها موظفند حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به تقاضای اخذ مجوز لازم مطابق مفاد این آیین‏نامه اقدام نمایند.

۱۰- تا تاسیس اتحادیه دفاتر خدمات حضوری اینترنت، متقاضیان به اتحادیه همگن که وزارت بازرگانی معرفی می‏نماید مراجعه خواهند نمود.مجموعه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي. كليه حقوق محفوظ است. info@sccr.ir