(چاپ)

متن مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي

تایید انتخاب رییس دانشگاه هرمزگان (آقای محمدرضا مباشری)

مصوب ۴۶۹  جلسه مورخ ۱۳۷۹-۰۷-۱۹  شوراي عالي انقلاب فرهنگي


شماره ابلاغ : ۲۶۰۷/دش
تاریخ ابلاغ : ۱۳۷۹-۰۸-۰۸
شرح:

شورایعالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۴۶۹ مورخ ۷۹/۰۷/۱۹ به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری (نامه شماره ۷۱۸۶/و مورخ ۷۹/۰۶/۲۱) انتخاب آقای دکترمحمدرضا مباشری را به عنوان رییس دانشگاه هرمزگان تصویب کرد.مجموعه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي. كليه حقوق محفوظ است. info@sccr.ir