کتب منتشره
صفحه ۱ از ۱
سیاست‏ها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی و آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت در جمهوری اسلامی ایران
سیاست‏ها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی و آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت در جمهوری اسلامی ایران

دانلود متن سیاست‏ها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی و آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت در جمهوری اسلامی ایران

آئین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی موسسه‏ های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیر دولتی
آئین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی موسسه‏ های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیر دولتی

آئین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی موسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوریدولتی و غیردولتی

سند عفاف و حجاب
سند عفاف و حجاب

دانلود متن سند عفاف و حجاب

اساسنامه مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی در خارج از کشور
اساسنامه مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی در خارج از کشور

دانلود متن اساسنامه مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی در خارج از کشور

سند نهضت مطالعه مفید
سند نهضت مطالعه مفید

دانلود متن سند نهضت مطالعه مفید

آئین‏ نامه تشکیل شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی
آئین‏ نامه تشکیل شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی

دانلود متن آئین‏ نامه تشکیل شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی

اساسنامه دانشگاه فرهنگیان
اساسنامه دانشگاه فرهنگیان

دانلود متن اساسنامه دانشگاه فرهنگیان

مصوبه اهداف سیاستها و ظوابط نشر کتاب
مصوبه اهداف سیاستها و ظوابط نشر کتاب

دانلود متن مصوبه اهداف سیاستها و ظوابط نشر کتاب

اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی
اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی

دانلود متن اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی

منشور توسعه فرهنگ قرآنی
منشور توسعه فرهنگ قرآنی

متن منشور توسعه فرهنگ قرآنی

نقشه مهندسی فرهنگی کشور
نقشه مهندسی فرهنگی کشور

دانلود متن نقشه مهندسی فرهنگی کشور

سند راهبردی کشور در امور نخبگان
سند راهبردی کشور در امور نخبگان

دانلود متن سند راهبردی کشور در امور نخبگان

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

دانلود متن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

سند دانشگاه اسلامی
سند دانشگاه اسلامی

دانلود متن سند دانشگاه اسلامی

سند ملی علوم و فناوری های سلول های بنیادی
سند ملی علوم و فناوری های سلول های بنیادی

دانلود متن سند ملی علوم و فناوری های سلول های بنیادی

سند راهبری علوم و فناوری‏ های شناختی
سند راهبری علوم و فناوری‏ های شناختی

دانلود متن سند راهبری علوم و فناوری های شناختی

سند ملی گیاهان دارویی طب و سنتی
سند ملی گیاهان دارویی طب و سنتی

دانلود متن سند ملی گیاهان دارویی طب و سنتی

سند جامع توسعه هوا فضای کشور
سند جامع توسعه هوا فضای کشور

دانلود متن سند هوا فضای کشور

نقشه جامع علمی کشور
نقشه جامع علمی کشور

دانلود سند نقشه جامع علمی کشور

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی میباشد ©