کد :  1669185  
تاریخ انتشار : ۲۹ مهر ۱۳۹۷ راهبرد فرهنگ
راهبرد فرهنگ شماره 39
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، متن کامل مقالات منتشر شده در این نشریه در ادامه می‌آید:

شماره 39 فصلنامه علمی - پژوهشی راهبرد فرهنگ