کد :  1162623  
تاریخ انتشار : ۳۰ آذر ۱۳۹۵ اعضای شورا
دکتر حداد عادل تاکید کرد:
تحول علوم انسانی یک کار تمدن ساز است
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، وی با بیان این مطلب در "همایش وحدت حوزه و دانشگاه" افزود: شعار وحدت حوزه و دانشگاه از شعارهای دائمی انقلاب است.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: مفهوم حوزه و دانشگاه به معنای دیدار صمیمی این دو قشر نیست بلکه دارای مفهوم بسیار عمیقی است.
رئیس شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی گفت: در عمق تفکر امام (ره) وحدت حوزه و دانشگاه لازمه حکومت دینی است یعنی اگر می‌خواهیم جامعه به صورت دینی اداره شود باید وحدت حوزه و دانشگاه محقق شود.
وی افزود: اگر ما در تعریف انسان حقیقت روح و اختیار را برای او قائل باشیم یک نتیجه‌ای حاصل خواهد شد و اگر قائل نباشیم نتیجه دیگری را در بر خواهد داشت.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ادامه داد: موضوع وحدت حوزه و دانشگاه نه یک کار جناحی است و نه کار حوزه و دانشگاه بلکه این کار یک کار تمدن‌ساز است. اگر ما قرار است به تمدن اسلامی برسیم حتما باید در علوم انسانی از موضع خوددآگاهی و آگاهانه مبانی و پیش‌فرضها و اصول خود را انتخاب کنیم.
منبع: مهر