کد :  1883259  
تاریخ انتشار : ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ اخبار
در کمیسیون علمی و فناوری صورت گرفت:
بررسی پیش نویس سیاست‌های اجرایی و ضوابط اشتغال دانش آموختگان
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی در این جلسه پیش از دستور خاطرنشان شد که براساس گزارش ارائه شده در شورای عالی عتف در سال جاری، تنها 5.6 درصد دانشجویان دانشگاهها در رشته های علوم پایه پذیرفته شده اندکه این میزان در مقایسه با ظرفیت 10 درصدی سال 86 و ظرفیت ده درصدی پیش بینی شده برای این رشته در افق 1404 کاهش یافته است. به همین منظور پیشنهاد شد تا در جلسات آتی گزارشی پیرامون سیاست های پذیرش دانشجویان و برنامه های آموزش عالی در کشور ارائه شود.
در ادامه پیش نویس سیاست های اجرایی و ضوابط اشتغال دانش آموختگان مورد بررسی قرار گرفت و اعضا پیشنهادات خود را جهت تکمیل بندهای آن ارائه کردند.
استقلال در سیاستگذاری و سامان بخشی مدیریت دانشگاه­ها ، پرهیز از ابهام و ارائه سیاست های قابل اندازه گیری، تربیت و آموزش نیروی انسانی براساس تقاضا در کشور، آینده پژوهی براساس ظرفیت داخلی و منطقه ای، مطالعات پژوهشی کاربردی و بنیادین در ارائه سیاستها،  تقویت رشته ها براساس مزایای نسبی مناطق مختلف کشور، تقویت مسئله محوری در میان دانشجویان، مأموریت گرا کردن دانشگاهها، توجه به مبانی اقتصاد مقاومتی، توجه به مفاد آئین نامه نظام صلاحیت حرفه ای و تبیین استراتژی مشخص و کارآمد در تدوین سیاستهای اشتغال دانش آموختگان از دیگر مواردی بود که توسط اعضا پیشنهاد شد.
ادامه بررسی این موضوع به جلسات آتی موکول شد.