کد :  1381471  
تاریخ انتشار : ۱۷ آبان ۱۳۹۶ اخبار
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی:
وضعیت فعلی برگزاری کنکور در حصول نتیجه مطلوب ناتوان است
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در ابتدای این جلسه گزارشی از نتایج بررسی موضوع کنکور ارائه شد.
بعد از ارائه این گزارش، دکتر فرهاد رهبر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: آموزش عالی نوعی سرمایه گذاری است که توسط جامعه انجام می شود و باید حاصل و نتیجه این سرمایه گذاری با جامعه بازگردد.
وی افزود: باید این سرمایه گذاری شامل با استعدادترین و متعهدترین افراد شود.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: وضعیت فعلی برگزاری کنکور در حصول نتیجه مطلوب ناتوان است.