(چاپ)

کد :  ۱۸۸۲۹۴۴  
تاریخ انتشار : ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ خبرنامه شورا
نامه شورا شماره 124 آذر ماه 1397
دانلود متن نامه شماره 124 آذرماه 1397