(چاپ)

کد :  ۱۶۶۹۳۸۸  
تاریخ انتشار : ۱۴ آبان ۱۳۹۷ خبرنامه شورا
نامه شورا شماره 119-120 تیر و مردادماه 1397
دانلود متن نامه شورا شماره 119-120 تیر و مرداد ماه 1397