(چاپ)

کد :  ۱۰۸۸۷۸۰  
تاریخ انتشار : ۲۷ شهريور ۱۳۹۵ حاشیه نشینی و پیامدهای فرهنگی- اجتماعی آن
نماينده مجلس شوراي اسلامي:
توسعه روستامحور، راه حل اصولي معضل حاشيه نشيني است
   مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند با تهيه و تدوين مقررات و قوانين مناسب، نقش به‌سزايي در کنترل و رفع مشکل سکونت‌گاه‌هاي غيرمجاز داشته باشد. براي آشنايي با فعاليت‌هاي صورت گرفته در مجلس شوراي اسلامي در اين حوزه با عليرضا محجوب نماينده مجلس شوراي اسلامي و دبير کل خانه کارگر جمهوري اسلامي ايران گفت‌وگويي انجام داده‌ايم که در ذيل مي‌خوانيد:
 
آيا مجلس در خصوص مسئله حاشيهنشيني مصوبه و قانوني تدوين کرده و يا به طور کلي اقدامي صورت داده است؟
متأسفانه مجلس تاکنون به موضوع حاشيه‌نشيني نپرداخته و اين در حالي است که بسياري از معضلات اجتماعي به همين مسئله باز مي‌گردد. اعتياد به عنوان يکي از بزرگترين معضلات کشور و حتي بيکاري در شهرهاي بزرگ به همين مسئله حاشيه‌نشيني بر مي‌گردد. اصولاً به دليل اين که مناطق حاشيه‌نشيني، مناطق ارزان قيمت است بزهکاران نيز در اين نواحي ساکن مي‌شوند. البته مواجه بودن با چنين پديده‌هايي در حاشيه‌نشيني نبايد منجر به يک نگاه تحقيرآميز به جمعي از مردم شود که از نظر مادي امکانات کمي در اختيار دارند. بايد اين موضوع در خاطرمان باشد که اين کوخ‌نشينان بودند که انقلاب را انقلاب کردند و همين‌ها بودند که بيشتر آراء را به جمهوري اسلامي و بيشترين اعتبار را به مجلس و نمايندگان دادند. بنابراين ما نمي‌توانيم يک طرفه در خصوص حاشيه‌نشيني صحبت کنيم.
به نظر شما راهکار مناسب براي کنترل حاشيهنشيني و معضلات آن چيست؟
حاشيه‌نشيني تمام‌شدني نيست و حاشيه مدام دارد توسعه پيدا مي‌کند. وقتي بافت‌هاي حاشيه‌اي سامان داده مي‌شوند، باز جمعيت جديدي به آنها اضافه مي‌شود. اين رويه تا زماني که بافت روستاها به اين شکل ناآباد و خراب باقي بماند ادامه خواهد داشت. در واقع همان روستاها بايد محل سکونت بخشي از جمعيت باشد که در حال حاضر در شهرها ساکن شده‌اند. ما در حال حاضر هزينه‌هاي زيربنايي زيادي براي شهرها مي‌کنيم در حالي که اگر توزيع امکانات صحيح‌تر صورت مي‌گرفت ما از بسياري از اين هزينه‌هاي زيربنايي معاف بوديم.
بر اين اساس، به عقيده ما راه توسعه کشور بايد براساس توسعه روستا باشد و نه براساس توسعه شهرها و گسترش شهرنشيني. البته نبايد چندان به مهاجرت معکوس خوش‌بين باشيم و از سوي ديگر هم نبايد به دنبال اين باشيم که مهاجرت را کنترل يا ممنوع کنيم، بلکه کنترل مهاجرت بايستي از طريق توسعه عوامل رفاهي در روستاها صورت گيرد. به طور مثال ما در دوره‌اي تصميم داشتيم توزيع کالاهاي سهميه‌اي در روستاها را ادامه دهيم و براي آن برنامه‌ريزي کرده بوديم اما مجلس با آن مخالفت کرد. ما اعتقاد داريم که بايد براي سالخوردگان در روستاها مستمري تعريف شود و اقداماتي صورت گيرد که مراجعه جوان به شهر به دليل بيکاري در روستاها ريشه‌کن شود. اگر اولويت‌هاي ما در مجلس براساس مسائل روستاها باشد ظرف سه يا چهار سال، ميزان بالايي از مهاجرت‌ها به شهرها کاسته مي‌شود و حتي سير مهاجرت معکوس خواهد شد.
ساماندهي مشاغل توليدي و کارخانجات و بحث حل مشکلات کارگري هم بسيار مؤثر است. در اين موضوعات آيا طراحياي صورت گرفته است؟
البته ما بايد به اين نکته توجه کنيم که روستاها را تخريب نکنيم. روستاها محيط‌هاي پاکي هستند. روستاها کانون‌هاي پاکي و سلامتي هستند که بايد از آنها صيانت شود. بايد در کنار توليدات کشاورزي، به انواع توليدات دستي و صنعتي که در کشور وجود دارد و مي‌توان آن‌ها را در محيط‌هاي کوچک و با تعداد نيروي کمتر توليد کرد، در روستاها بيشتر مورد توجه قرار داد و با کشاندن دامنه چنين فعاليت‌هايي به روستاها و رونق‌بخشي به آنها درآمدهايي جانبي براي روستائيان فراهم کرد. در اين صورت است که مي‌توانيم روستايي را مجاب کنيم که در روستاي خود ماندگار شود. با افزايش رفاه و ايجاد شرايط زندگي مناسب و سلامت است که مي‌توان از مهاجرت آن‌ها جلوگيري کرد، اما بي‌توجهي به اين مسائل عامل مهمي در مهاجرت روستايي است.
در برنامه توسعهاي که مجلس به دولت تقديم کرده است آيا حل چنين مواردي ديده شده است؟
آنچه که در مجلس مورد توجه قرار گرفته و برنامه‌ريزي شده شامل برنامه خيلي مختصري است. اميدواريم در تفسير آنچه که در مجلس انجام مي‌شود چنين طرح‌هايي گنجانده شده باشد. بايد در اولويت اهداف توسعه ما چنين طرح‌هايي مطرح شوند. اگر کسي به دنبال عمل به فرمايشات مقام معظم رهبري باشد بايد اول از روستاها شروع کند. يکي از ارکان موضوع اقتصاد مقاومتي و تقويت آن نيز روستاها هستند. شما در يک جامعه رفاه‌زده نمي‌توانيد جايي براي مقاومت پيدا کنيد. بنابراين به جاي در پيش گرفتن الگوهاي رفاه بايد ساختار مناسب توسعه بومي، که در آن اقتصاد مقاومتي و تکيه به ظرفيت روستاها ديده شده باشد، مبناي کار قرار گيرد.