(چاپ)

کد :  ۱۱۶۲۱۴۰  
تاریخ انتشار : ۱۷ آذر ۱۳۹۵ گفت‌وگو
دکتر کبگانیان تشریح کرد:
وظائف شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه علم و فرهنگ
دکتر منصور کبگانیان گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی در دو حوزه مهم علم و فرهنگ مسئولیت های سنگینی بر عهده دارد.
وی در گفتگو به مناسبت سی و دومین سالگرد تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن بیان این مطلب افزود: در حوزه کلان فرهنگ حوزه های جزئی تر مانند فرهنگ عمومی، فرهنگ نخبگان، پیوست نگاری فرهنگی و ... در حیطه وظائف این شورا می گنجند.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: سیاستگذاری، راهبری و هدایت در بخش علم و فناوری کشور با تدوین، تصویب و اجرای نقشه جامع علمی کشور، علی رغم همه کمبودها و کاستی ها به پیش می رود.
دکتر کبگانیان با اشاره به موضوع مهم تعلیم و تربیت نیز گفت: در این حوزه نیز شورای عالی انقلاب فرهنگی با تدوین و تصویب سند "تحول بنیادین آموزش و پرورش" وارد میدان شده است.
وی در پایان نیز با اشاره به لزوم تسریع در اجرای "نقشه مهندسی فرهنگی" افزود: افزود: اگر اجرای این سند مهم در دستور کار قرار گیرد بسیاری از کمبودهای فرهنگی برطرف می شود.