(چاپ)

کد :  ۱۱۶۴۳۱۷  
تاریخ انتشار : ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ اعضای شورا
استاد رحیم پور ازغدی:
باید نسبت سیاست ورزی و معنویت به دقت تبیین شود
استاد حسن رحیم پور ازغدی گفت: ابتدا باید تبیین شود انقلابی گری در ساحت دانشگاه و دانشجویی با عطف به عنصر معنویت و عقلانیت چه مولفه هایی دارد و از چه زاویه ای باید به آن نگریست.
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی وی با بیان این مطلب در مشهد مقدس افزود: بنابراین اگر نحوه تعامل معنویت و عقلانیت درست تعریف و تبیین نشود، ما تبدیل به انسان های یک بعدی و ناقص در فعالیت‌های تشکیلاتی و سیاسی انقلابی می شویم.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: در واقع معنویت بدون عقلانیت، تبدیل به مفاهیم شبه معنوی و مضر می شود و افراطی گری معنوی بسیاری از فعالیت‌های ما را نامعقول و نامشروع جلوه می دهد.
این استاد دانشگاه گفت: این نوع معنویت کاملا در تقابل با معرفت صحیح است که معنویت فرار از مسئولیت، مقدس نمایی به جای پذیرش امر جهاد مقدس از نمونه های بارز اسلام افراط و تفریطی و اسلام عاری از عقلانیت است.
وی افزود: چنانچه ما مدعی عقلانیت باشیم؛ اما به هیچ وجه اثری از خلوص و عشق و ایمان وجود نداشته باشد، انقلابی گری تنها یک شعار و دروغ بزرگ است و اساساً انقلابی گری بدون روح ایثار و جهاد بی معناست.
استاد رحیم پور ازغدی ادامه داد: برای انقلابی ماندن باید بتوان این دو مفهوم را با هم جمع کرد؛ یعنی هم معنویت به مفهوم خلوص، ایثار و ایمان و هم معرفت به مفهوم شناخت صحیح ضوابط الهی و معرفتی، که بدانیم در کدام مسیر فداکاری می‌کنیم و مشخص شود این معنویت در هر مسیر چه اهداف و نتایجی در بر دارد.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در گذشته و تاریخ معاصر ایران جریان‌های مختلفی و بعضا مخالفی، تحت عناوین مختلف از عقلانیت، پیشرفت و حتی کلمه انقلاب استفاده کردند و با همین اشعار، جریان‌های ضد دینی با تبدیل حکومت قاجار به پهلوی کشور را به بیگانگان از جمله انگلیس فاسد فروختند.
وی افزود: شاه هم با شعار مدرنیته این مسیر را ادامه داد؛ حکومتی که با شعار مدرن سازی ایران پا به عرصه گذاشت؛ اما در عمل تنها خیانت، وابستگی، ایران فروشی و ایران عقب مانده که تنها سفره ای در مقابل انگیس و آمریکا و صهیونیسم ها که ایران را غارت کنند، دیده می شد و در واقع ده ها هزار مستشار غربی آمده بودند، به همه چیز مسلط بودند و هیچ کس جرات نفس کشیدن و تفکر نداشت.
منبع: فارس