(چاپ)

کد :  ۱۸۱۰۶۹۷  
تاریخ انتشار : ۹ دي ۱۳۹۷ سایر رسانه ها
کمال خرازی عنوان کرد:
ایران در مسیر توسعه علوم شناختی همگام با کشورهای پیشرفته
مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در حوزه علوم شناختی گفت: فعالیت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی در سطح کشور در مسیری است که این حوزه را همگام با کشورهای پیشرفته پیش می برد.
 
کمال خرازی درباره فعالیت های ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی اظهار کرد: توسعه علوم و فناوری های شناختی در کشور مسئولیتی است که این ستاد بر عهده دارد و برای تحقق آن اقداماتی را انجام می دهد که حمایت از فعالیت های اساتید و محققانی که در حوزه های مختلف مشغول فعالیت هستند یکی از آنها است. 
خرازی بیان کرد: بر این اساس ستاد از طرح و پروژه های تحقیقاتی آنها حمایت می کند تا شاهد توسعه فناوری های منتج از فعالیت آنها و تجاری سازی آن باشیم. در این صورت این فناوری در اختیار عموم مردم قرار می گیرد. 
وی تربیت نیروی انسانی در حوزه علوم شناختی را دیگر فعالیت ستاد دانست و گفت: برای رسیدن به این هدف نیز حمایت از مراکز علمی در دستور کار ستاد قرار دارد تا رشته های مربوط با علوم شناختی در دانشگاه ها ایجاد شود که به این ترتیب با آموزش دانشجویان و تحصیل آنها نیروی انسانی مورد نیاز کشور در این حوزه برای آینده تربیت شود.
وی گفت: معرفی علوم شناختی از طریق چاپ کتاب، فیلم به مردم نیز از اقداماتی است که در ستاد انجام می شود. البته برای ترویج این حوزه به زودی مرکز علم مغز در باغ کتاب افتتاح می شود تا عموم مردم بیشتر در جریان توانمندی های ذهنی و مغز خود قرار گیرند. بنابراین فعالیت این ستاد در مسیری است که پا به پای کشورهای پیشتاز در این حوزه حرکت کنیم و ایران جایگاه ممتازی را در این حوزه کسب کند.
خرازی ابراز کرد: یکی از اولویت های ستاد توسعه فعالیت حوزه های چند رشته ای است تا تیم های بزرگی متشکل از اساتید رشته های مختلف در این زمینه تشکیل شود. البته چندین گروه پیشرو وجود دارد که در زمینه های مختلف همچون آموزش و پرورش، سلامت، توسعه ابزارهای نوین برای رفع بیماری و حوزه های مختلف صنعتی و دفاعی فعالیت می کنند.
منبع: مهر