(چاپ)

کد :  ۱۸۱۰۶۶۹  
تاریخ انتشار : ۸ دي ۱۳۹۷ سایر رسانه ها
معاون وزیر علوم:
پیش نویس اولیه طرح ساماندهی آموزش عالی تدوین شد
معاون آموزشی وزارت علوم از تهیه پیش نویس اولیه طرح ساماندهی آموزش عالی خبر داد و گفت: طرح مذکور نیاز به بررسی کارشناسی دارد و هنوز زمان نیاز است که به جمع بندی نهایی در این خصوص برسیم.
شریعتی نیاسر درباره آخرین وضعیت ساماندهی آموزش عالی گفت: در حال حاضر طرح ساماندهی آموزش عالی در حال بررسی بوده و پیش نویس اولیه آن تهیه شده است.
وی ادامه داد: اما کماکان طرح مذکور نیاز به بررسی کارشناسی دارد و هنوز زمان نیاز است که به جمع بندی نهایی دراین خصوص برسیم.
معاون آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری درباره کاهش دانشگاه های سراسری به یک سوم دانشگاه های موجود گفت:  باید نتایج کارشناسی استخراج شود تا بتوانیم دراین خصوص، جمع بندی قابل قبولی را اعلام کنیم.
به گزارش مهر، ساماندهی آموزش عالی یک تکلیف قانونی است و اجرای آن از سال تحصیلی سال جاری آغاز شده است.این طرح در پی توجه دانشگاه های کوچک و بزرگ مناطق، به تاثیر عملکرد و جایگاه خود در گستره ملی و حتی بین المللی آموزش عالی است تا نگاه منطقه ای نه فقط مانعی در جهت رشد نباشد، بلکه در خدمت رقابت جهانی نیز قرار گیرد.
منبع: مهر