فهرست مصوبات به ترتیب تاریخ
موضوع مصوبهجلسهتاریخردیف
مصوبه «تعیین مناسبت‌های جدید تقویم رسمی سال 1396 هجری شمسی» 783 1395-05-14 1
مصوبه «اولویت‌ها و اقدامات اساسی حوزه فرهنگی ورزش کشور(نظام­نامه فرهنگی ورزش کشور)» 781 1395-03-25 2
اساسنامه «مؤسسه جهانی ولایت» 777 1395-01-17 3
آئین‌نامه «ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مؤسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی» 776 1394-12-18 4
مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه خوارزمی» 775 1394-12-04 5
مصوبه «انتخاب یک عضو جدید در شورای فرهنگ عمومی» 774 1394-11-20 6
مصوبه «اصلاح و تکمیل موادی از آیین‌نامه جایزه ادبی جلال‌آل احمد» 771 1394-08-26 7
مصوبه «اصلاح بند 3 ماده 2 طرح اهدای جایزه ادبی جلال آل احمد» 771 1394-08-26 8
مصوبه «امکان ادامه تحصیل فرهنگیان دارای مدرک معادل در مقاطع تحصیلی بالاتر» 771 1394-08-26 9
مصوبه «انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای فرهنگ عمومی» 770 1394-08-12 10
مصوبه «تعیین مناسبت‌های جدید تقویم رسمی سال 1395 هجری شمسی» 770 1394-08-12 11
«انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در هیأت عالی تجدیدنظر دانشگاه آزاد اسلامی» 767 1394-06-24 12
«انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در هیأت عالی تجدیدنظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» 767 1394-06-24 13
انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در هیأت عالی تجدیدنظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 767 1394-06-24 14
مصوبه «انتخاب سه عضو حقیقی شورای فرهنگ عمومی» 770 1394-05-12 15
ماده واحده «تفویض صلاحیت انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به کمیته منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی» 764 1394-03-05 16
مصوبه «تشكيل هيأت عالي تجديدنظر موضوع تبصره ماده واحده مصوب جلسه 630 شوراي عالي انقلاب فرهنگي» 763 1394-02-22 17
ماده واحده «الحاق يك تبصره به بندهاي (ج) مواد 4 و 5 آيين‌نامه جامع مديريت دانشگاه‍‌ها ومؤسسات آموزش عالي،پژوهشي و فناوري» 762 1394-02-08 18
مصوبه «سياست‌ها و ضوابط اجرايي آمايش آموزش عالي در عرصه سلامت در جمهوري اسلامي ايران» 762 1394-02-08 19
ماده واحده «نحوه تعيين و اعمال ظرفيت پذيرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامي» 758 1393-10-30 20
مصوبه «تعيين و نامگذاري روز 27 آذر» 757 1393-09-18 21
اعطاي مزايا و تسهيلات به دارندگان گواهينامه‌هاي تخصصي درجه يك و دو حفظ، قرائت و آموزش قرآن كريم 757 1393-09-18 22
اصلاحیه: ماده واحده «تسري شمول بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به كاركنان ستاد مركزي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي» 751 1393-09-11 23
مصوبه «تأييد انتخاب رئيس پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي» 756 1393-09-04 24
مصوبه «تأييد انتخاب رئيس دانشگاه صنعتي كرمانشاه» 756 1393-09-04 25
مصوبه «تأييد انتخاب رئيس دانشگاه وليعصر(عج) رفسنجان» 756 1393-09-04 26
مصوبه «تأييد انتخاب رئيس دانشگاه زنجان» 756 1393-09-04 27
مصوبه «تأييد انتخاب رئيس دانشگاه جيرفت» 756 1393-09-04 28
مصوبه «تأييد انتخاب رئيس دانشگاه آيت‌الله بروجردي» 756 1393-09-04 29
مصوبه «تأييد ابقاي رئيس دانشگاه هنر اسلامي تبريز» 756 1393-09-04 30
مصوبه «تأييد انتخاب رئيس دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي» 756 1393-09-04 31
مصوبه «تأييد انتخاب رئيس دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي و درماني اراك» 756 1393-09-04 32
مصوبه «تأييدانتخاب رئيس دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي ودرماني قزوين» 755 1393-08-20 33
مصوبه «تأييد انتخاب رئيس دانشگاه تربت حيدريه» 753 1393-07-22 34
مصوبه «تأييد انتخاب رئيس دانشگاه بناب» 753 1393-07-22 35
مصوبه «تأييد انتخاب رئيس دانشگاه دامغان» 753 1393-07-22 36
مصوبه «تأييد انتخاب رئيس دانشگاه بوعلي‌سينا همدان» 753 1393-07-22 37
مصوبه «تأييد انتخاب رئيس دانشگاه لرستان» 753 1393-07-22 38
مصوبه «تأييد انتخاب رئيس دانشگاه سمنان» 753 1393-07-22 39
مصوبه «تأييد انتخاب رئيس دانشگاه هرمزگان» 753 1393-07-22 40
مصوبه «تأييد انتخاب رئيس دانشگاه هنر» 753 1393-07-22 41
مصوبه «تأييد انتخاب رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني البرز» 753 1393-07-22 42
مصوبه «تأييد انتخاب رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني كرمانشاه» 753 1393-07-22 43
مصوبه «تأييد انتخاب رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني بيرجند» 753 1393-07-22 44
مصوبه «تأييد انتخاب رئيس دانشگاه صنعتي شريف» 753 1393-07-22 45
مصوبه «تأييد انتخاب رئيس دانشگاه صنعتي اميركبير» 753 1393-07-22 46
مصوبه «تأييد انتخاب رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني اروميه» 753 1393-07-22 47
مصوبه «تأييد انتخاب رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جيرفت» 752 1393-06-25 48
مصوبه «تأييد انتخاب رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني گيلان» 752 1393-06-25 49
مصوبه «تأييد انتخاب رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني زاهدان» 752 1393-06-25 50
12345678910...آخرین صفحه


تمامی حقوق این سایت متعلق به دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی میباشد ©