کد: ۱۸۸۱۶۰۰       تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۳۹۷

عکس/شورای علمی راهبردی هیات حمایت از کرسی های آزاد اندیشی ، نقد و مناظره97/11/8تمامی حقوق این سایت متعلق به دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی میباشد ©