کد: ۱۶۶۹۷۵۲       تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۳۹۷

شورای علمی راهبردی هیات حمایت از کرسی های آزاد اندیشی ، نقد و مناظره97/8/5
تمامی حقوق این سایت متعلق به دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی میباشد ©