کد: ۱۴۵۲۵۰۰       تاریخ انتشار: ۱۸ دي ۱۳۹۶

بر اساس آمارهای پایگاه علمی ESI بررسی شد:
میزان مرجعیت ایران در حوزه فنی و مهندسی
پایگاه ای‌اس‌آی (ESI) برای تجزیه و تحلیل کمی پژوهشگران و کشورها به وجود آمد و به محققان کمک می کند تا پژوهش‌ها و روند تسلسل علوم آگاه شوند. برای رسیدن به این هدف ۲۲ رشته انتخابی از بین مجلات موجود در وب آو ساینس از سراسر جهان را که در موسسه آی اس آی وجود دارد، تحت پوشش قرار می‌دهد. این پایگاه شامل ابزار آماری برای رتبه بندی پژوهشگران، سازمان‌ها، کشورها و مجلات به لحاظ میزان استناد با آن ها نیز است.
این پایگاه به گردآوری آمار و اطلاعات درباره پیشرفت علوم مبتنی بر شمارش انتشار مقالات مجلات از پایگاه علمی تامسون رویترز می باشد که شامل تمامی مقالات چاپ شده در ۱۰ سال اخیر این مجلات می‌باشد. در گزارش حاضر، این پایگاه در اکتبر 2017 روزآمد شده است که شامل بیش ۱۰ میلیون مقاله از ۲۲ رشته خاص است. اطلاعات این گزارش مربوط به اول ژانویه 2005 تا اکتبر 2017 در حوزه مهندسی می باشد. لازم به ذکر می باشد که دوره روزآمد شدن این پایگاه هر دوماه یکبار است.
آمار تولید علم در حوزه مهندسی کشورهای ایران، ترکیه، عربستان و رژیم صهیونیستی
 
 
داده‌های نمودار شماره 1 نشان می‌دهد که درحوزه مهندسی، ایران از نظر تعداد پژوهش های حوزه مهندسی در منطقه رتبه اول را دارد و از یک رشد خطی مناسبی برخوردار بوده است. به این معنی که در سال 2007 میلادی 12161 عنوان مقاله ثبت شده داشته است و تا اکتبر 2017 این تعداد به رقم 26910 عنوان رسیده است. بعد از ایران کشور ترکیه از نظر تعداد تولیدات علمی در منطقه قرار دارد. ترکیه در سال 2007 میلادی 11254 عنوان مقاله ثبت شده داشته است و تا اکتبر 2017 این تعداد به رقم 12950 عنوان رسیده است. رژیم صهیونیستی از یک روند تقریبا ثابتی برخوردار بوده است یعنی در سال 2007 میلادی 3437 عنوان مقاله ثبت شده داشته است که تا اکتبر 2017 این رقم 3473 عنوان بوده است. عربستان سعودی از نظر میزان رشد نسبت کشورهای بررسی روند مناسبت تری داشته است که از سال 2010 میلادی از رژیم صهیونیستی در میزان تولید پیشی گرفته است. عربستان در سال 2007 میلادی تعداد 1803 عنوان مقاله ثبت شده داشته است که این رقم در اکتبر 2017 به 6648 عنوان رسیده است.
 
میزان مرجعیت علمی در حوزه مهندسی بر اساس مراجعه علمی به پژوهش
 
 
 
اطلاعات نمودار شماره 2 نشان می‌دهد که ایران با داشتن 95207 استناد از نظر تعداد نسبت به سایر کشورهای مورد بررسی از موقعیت بهتری برخوردار بوده است. بعد از ایران کشور ترکیه با تعداد 40164 استناد بعد از ایران قرار گرفت. عربستان نیز با دارا بودن 29253 استناد در مقام بعدی قرار دارد. در آخر نیز رژیم صهیونیسی با داشتن 10189 استناد در میان کشورهای مورد بررسی در آخر قرار گرفته است.
 
میزان مرجعیت علمی در حوزه مهندسی بر اساس استناد به ازای هر مقاله
 
 

 اطلاعات نمودار شماره 3 نشان می‌دهد که از نظر میزان مرجعیت در حوزه مهندسی وضعیت عربستان در میان کشورهای مورد مطالعه از وضعیت خوبی برخوردار است. به این معنی که در سال 2007 به ازای هر مقاله 1.45 استناد دریافت کرده بود که در میان کشورهای مورد بررسی در مقام آخر قرار داشت. این روند در سال 2011 میلادی تغییر کرده است و در میان کشورهای مورد بررسی رتبه اول را به دست آورد که تا اکتبر 2017 این روند ادامه داشته است. رژیم صهیونیستی با داشتن 2.93 مراجعه علمی به ازای هر مقاله در مهندسی در سال 2017 تقریبا روند ثابتی داشته است. ترکیه نیز با داشتن 3.1 مراجعه علمی به ازای هر مقاله در این حوزه در سال 2017 نسبت سال­های قبل افت داشته است. ایران با ارتقای میزان استناد به ازای هر مقاله از روند مناسبی برخوردار بوده است. به این معنی که در سال 2007 به ازای هر مقاله در حوزه مهندسی 2.12 استناد داشته است که این روند در سال 2017 به 3.54 استناد به ازای هر مقاله رسیده است.
 
آمار مقالات برتر در حوزه مهندسی
 
 
 
نمودار شمار 4 نشان می‌دهد که از نظر تعداد پژوهش‌های برتر در حوزه مهندسی، ایران از رشد مناسبی برخوردار بوده است. ایران در سال 2007 تعداد 113 مقاله برتر داشته است که این تعداد در سال 2017 به 392 عنوان رسیده است. در بین کشورهای مورد بررسی ترکیه در حوزه مهندسی از نظر تعداد مقاله برتر افت داشته است. یعنی در سال 2007 تعداد 195 عنوان پژوهش برتر ثبت شده داشته است که این تعداد در سال 2017 میلادی به 136 عنوان رسیده است. عربستان از نظر رشد در میان کشورهای مورد بررسی در حوزه مهندسی رشد بهتری داشته است. این کشور در سال 2007 تعداد 10 عنوان مقاله برتر ثبت شده داشته است که این تعداد در سال 2017 میلادی به 218 عنوان رسیده است. رژیم صهیونیستی از روند مناسبی برخوردار نبوده است. در سال 2007 میلادی این کشور تعداد 43 عنوان مقاله برتر ثبت شده در حوزه مهندسی داشته است و در سال 2017 میلادی این تعداد به 21 عنوان رسیده است.
نتیجه گیری:
آمار پژوهش ها در حوزه مهندسی از یک رشد خطی برخوردار است و همانند سایر علوم تعداد استناد نیز رو به افزایش می باشد. در این بین ایران نیز با رشد جهانی پیش می رود و از نظر تعداد استناد به ازای هر مقاله در جهان از وضعیت مناسبی برخوردار است و در تولید علمی در حوزه مهندسی با میانگین جهانی هماهنگ بوده و در برخی موارد حتی بیشتر از میانگین جهانی است. در این بین کشور عربستان در حوزه مهندسی نسبت به سایر کشورهای مورد بررسی از روند مناسب تری برخوردار است. به این صورت که در میانگین استناد جهانی در ابتدای سال مورد بررسی کمتر از میانگین جهانی بوده است و در انتهای سال مورد بررسی بیشتر از میانگین جهانی استناد دریافت کرده است. در ثبت تعداد پژوهش برتر در حوزه مهندسی نیز عربستان از رشد خوبی برخوردار است و به نسبت از ابتدای سال بررسی تا انتهای سال بررسی از رشدی 53 درصدی برخوردار بوده است. در این میان رژیم صهیونیستی به نسبت روند ثابتی داشته است ولی ترکیه در حوزه مهندسی به نسبت افت داشته است.
 انتهای خبر/ ج
تمامی حقوق این سایت متعلق به دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی میباشد ©