کد: ۱۰۹۱۲۹۳       تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۳۹۵

پایگاه ای‌اس‌آی (ESI) گزارش داد:
وضعیت ایران در حوزه های مختلف علمی
 اشاره: پایگاه ای‌اس‌آی (ESI) به گردآوری آمار و اطلاعات درباره پیشرفت علوم مبتنی بر شمارش انتشار مقالات مجلات از پایگاه علمی تامسون رویترز می پردازد که شامل تمامی مقالات چاپ شده در ۱۰ سال اخیر این مجلات(مجلاتی که در نمایه های استنادی آی‌اس‌آی (ISI) نمایه می شوند) می‌باشد. در گزارش حاضر، این پایگاه در آپریل 2016 روزآمد شده است که شامل بیش ۱۰ میلیون مقاله از ۲۲ رشته خاص است که این اطلاعات مربوط به اول ژانویه 2005 تا پنجم ژوئن 2015 می باشد

محتویات این پایگاه  اطلاعات آماری است که برای سیاست‌گذاران علم و فناوری، اعضای هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها، مدیران تحقیقات پروژه‌ای، تحلیلگران، پژوهشگران، متخصصان اطلاعات دولتی، اعضای فرهنگستان‌ها، صنعت انتشارات، سرویس‌های مالی و سازمان‌های تحقیقاتی ایجاد شده است.
موضوعات تحت پوشش این پایگاه عبارتند از: علوم کشاورزی، زیست‌شناسی و زیست شیمی، شیمی، پزشکی بالینی، علوم کامپیوتر، اقتصاد و بازرگانی، مهندسی، محیط زیست، زمین‌شناسی، ایمنی شناسی، علم مواد، ریاضیات، میکروبیولوژی، زیست مولکولی و ژنتیک، علوم میان‌رشته‌ای، عصب شناسی و رفتارشناسی، داروسازی، فیزیک، علوم گیاهی و جانوری، روانپزشکی، روانشناسی، علوم اجتماعی و علوم فضایی. این پایگاه در ISI Web of Knowledge قابل دسترسی است و یک منبع برای تجزیه و تحلیل کلی علوم است.
1- به صورت کلی در طول ده سال مورد بررسی روند تولیدات علمی ایران شاهد رشد خطی بوده است. از آنجایی که این پایگاه دوره‌ای پنج‌ساله را مورد بررسی قرار می‌دهد، به صورت کلی نشان داده شده است. یعنی حتی ممکن است در برخی از سال‌ها شاهد افت در شتاب تولیدات علمی هم باشد.
2- از لحاظ کیفی در طول ده سال مورد بررسی نیز تعداد استناد به ازای هر مقاله نیز افزایش داشته است. یعنی از 2.33 استناد به ازای هر مقاله منتشر شده در نشریات معتبر علمی در سال 2005 به 3.52 استناد به ازای مقاله در سال 2015 رسیده است.
3- تعداد مقالات برتر ایران از 196 عنوان در سال 2005 به 758 عنوان در سال 2015 رسیده است. تعداد استناد به مقالات علمی ایران، از 178.21 استناد به از هرمقاله در سال 2005 به 52.32 استناد به ازای هر مقاله در سال 2015 می‌رسیم. یعنی به طور متوسط حدود 76.5 برابر استناد برای مقالات به صورت کلی در سال 2005 و حدود 15 برابر استناد مقالات کل ایرانی در سال 2015 استناد دریافت کرده‌اند.
4- تعداد تولیدات علمی در حوزه ایمنی شناسی در دوره‌های پنج ساله، در طول ده سال مورد بررسی رشد داشته و از 503 تولید علمی به 137 عنوان افزایش یافته است. تعداد مقالات برتر این رشته از 1 عنوان در سال 2006 به 2 عنوان مقاله برتر در سال 2015 رسیده است. لازم به توضیح می‌باشد که این حوزه در سال 2005 مقاله برتری نداشته و در سال‌های 2008 تا 2010 تعداد 3 عنوان مقاله برتر داشته است.
5- تعداد تولیدات علمی در حوزه علم مواد در دوره‌های پنج ساله، در طول ده سال مورد بررسی رشد داشته و از 3029 تولید علمی به 10622 عنوان افزایش یافته است. تعداد مقالات برتر این رشته از 10 عنوان در سال 2005 به 18 عنوان در سال 2015 رسیده است.
6- تعداد تولیدات علمی در حوزه ریاضیات در دوره‌های پنج ساله، در طول ده سال مورد بررسی رشد داشته و از 2247 تولید علمی به 5502 عنوان افزایش یافته است. تعداد مقالات برتر این رشته از 33 عنوان در سال 2005 به 80 عنوان در سال 2015 رسیده است.
7- تعداد تولیدات علمی در حوزه میکروبیولوژی در دوره‌های پنج ساله، در طول ده سال مورد بررسی رشد داشته است و از 465 تولید علمی به 2171 عنوان افزایش یافته است. تعداد مقالات برتر این رشته از 1 عنوان در سال 2005 و در سال‌های 2006 و 2007 نیز همین یک عنوان مقاله برتر را داشته است و بعد از آن یعنی از سال 2008 به بعد هیچ مقاله برتری نداشته است.
8- تعداد تولیدات علمی در حوزه زیست مولکولی و ژنتیک در دوره‌های پنج ساله، در طول ده سال مورد بررسی رشد داشته و از 396 تولید علمی به 1757 عنوان افزایش یافته است. تعداد مقالات برتر این رشته از 1 عنوان در سال 2007 به 9 عنوان در سال 2015 رسیده است.
9- تعداد تولیدات علمی در حوزه عصب شناسی و رفتارشناسی در دوره‌های پنج ساله، در طول ده سال مورد بررسی رشد داشته و از 664 تولید علمی به 1685 عنوان افزایش یافته است. تعداد مقالات برتر این رشته از 1 عنوان در سال 2005 به 2 عنوان در سال 2015 رسیده است.
10- تعداد تولیدات علمی در حوزه داروسازی در دوره‌های پنج ساله، در طول ده سال مورد بررسی رشد داشته و از 1341 تولید علمی به 3960 عنوان افزایش یافته است. تعداد مقالات برتر این رشته از 5 عنوان در سال 2005 به 14 عنوان در سال 2015 رسیده است.
11- تعداد تولیدات علمی در حوزه فیزیک در دوره‌های پنج ساله، در طول ده سال مورد بررسی رشد داشته است و از 3680 تولید علمی به 9853 عنوان افزایش یافته است. تعداد مقالات برتر این رشته از 14 عنوان در سال 2005 به 81 عنوان در سال 2015 رسیده است.
12- تعداد تولیدات علمی در حوزه علوم گیاهی و جانوری در دوره‌های پنج ساله، در طول ده سال مورد بررسی رشد داشته و از 2413 تولید علمی به 5742 عنوان افزایش یافته است. تعداد مقالات برتر این رشته از 3 عنوان در سال 2005 به 7 عنوان در سال 2015 رسیده است.
13- تعداد تولیدات علمی در حوزه روانپزشکی و روانشناسی در دوره‌های پنج ساله، در طول ده سال مورد بررسی رشد داشته و از 223 تولید علمی به 498 عنوان افزایش یافته است. تعداد مقالات برتر این رشته از 1 عنوان در سال 2005 به 3 عنوان در سال 2015 رسیده است.
14- تعداد تولیدات علمی در حوزه علوم اجتماعی در دوره‌های پنج ساله، در طول ده سال مورد بررسی رشد داشته و از 1028 تولید علمی به 2294 عنوان افزایش یافته است. تعداد مقالات برتر این رشته از 4 عنوان در سال 2005 به 7 عنوان در سال 2015 رسیده است.
15- تعداد تولیدات علمی در حوزه علوم فضایی در دوره‌های پنج ساله، در طول ده سال مورد بررسی رشد داشته و از 190 تولید علمی به 683 عنوان افزایش یافته است. تعداد مقالات برتر این رشته تا پایان سال 2014 هیچ مقاله برتری وجود نداشته؛ ولی در سال 2015 برای این حوزه 2 عنوان مقاله برتر ثبت شده است.
مطابق آخرين آمار این پايگاه، طی دوره 10 سال و 10 ماهه اول ژانويه 2005 تا 30 ژوئن 2015، که به صورت دوره‌های 5 ساله آمار ارائه می‌کند، وضعیت جمهوری اسلامی ايران در رشد علمی به شرح ذیل می‌باشد:
آمار تعداد تولیدات علمی ایران در دوره‌های پنج ساله

 


20161114155129 _payghah-1.jpg

داده‌های نمودار شماره 1 نشان می‌دهد که به صورت کلی در طول ده سال مورد بررسی روند تولیدات علمی ایران شاهد رشد خطی بوده است. از آنجایی که این پایگاه دوره‌ای پنج‌ساله را مورد بررسی قرار می‌دهد، این آمار به صورت کلی قابل نمایش می‌باشد. یعنی حتی ممکن است در برخی از سال‌ها شاهد افت در شتاب تولیدات علمی هم باشد.
کیفیت تولیدات علمی
یکی از راه‌های کیفیت تولید علمی مرجع شدن و محل رجوع به آن است. به این معنی که سایر دانشمندان نیز از آن استفاده نموده و در کار علمی خود از آن استناد نمایند و به صورت کلی آن مورد تایید قرار داده و صحت آن را نیز مورد تاکید قرار دهند. به همین دلیل استناد می‌تواند یکی از راه‌های شناسایی کیفیت یک تولید علمی باشد.

آمار کلی تعداد استنادات ایران در دوره‌های پنج‌ساله

 

20161114155753 _payghah-2.jpg
آمارها در خصوص تعداد استنادات نیز در نمودار شماره 2 نشان می‌دهد که به صورت کلی در طول ده سال مورد بررسی روند تعداد استنادات علمی ایران نیز شاهد رشد خطی بوده است

آمار استناد به ازای هر مقاله ایران در دوره‌های پنج ساله:

20161114160112 _payghah-3.jpgبا توجه به اطلاعات نمودار شماره 3، از لحاظ کیفی در طول ده سال مورد بررسی نیز تعداد استناد به ازای هر مقاله نیز افزایش داشته است. یعنی از 2.33 استناد به ازای هر مقاله منتشر شده در نشریات معتبر علمی در سال 2005 به 3.52 استناد به ازای مقاله در سال 2015 رسیده است
تمامی حقوق این سایت متعلق به دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی میباشد ©