کد: ۵۶۸۶۰۳       تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۳۹۲

از سوی انتشارات دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی:
کتاب «درآمدی بر اقتصاد جمعیت نگرش‍ها، روش‌ها و یافته‌ها» منتشر شد

کتاب «درآمدی بر اقتصاد جمعیت نگرش‍ها، روش‌ها و یافته‌ها» نوشته دکتر محمد جواد محمودی و مهدی احراری باهمکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور منتشر شد.

در این کتاب که شامل دو بخش و سه فصل می‌باشد، عناوین ذیل به چشم می‌خورد:

جمعیت و باروری در ادبیات اقتصادی، اثر تحولات فرهنگی و اقتصادی بر جمعیت و باروری، تبیین اثرات متقابل جمعیتو اقتصاد الگو سازی و پیش‌بینی رشد جمعیت و باروری کل مبتنی بر مطالعات تطبیقی، الگوسازی و پیش بینی رشد جمعیت و باروری کل ایران مبتنی بر متغیرهای اقتصادی و پیش‌بینی جمعیت ایران تا سال 1400 با استفاده از شبکه عصبیGMDH.

در بخشی از مقدمه این کتاب چنین می‌خوانیم:  از آن جایی که تغییرات اقتصادی، متناسب با شرایط نهادها
، مناسبات و ساختارهای اجتماعی و فرهنگی هر کشوری، آثار متفاوتی به دنبال خواهد داشت، بنابراین در کشور در حال توسعه‌ای مانند ایران، که بخش عمده‌ای از مردم به تحولات اقتصادی واکنش معناداری  را در ابعاد مختلف اجتماعی- اقتصادی نشان می‌دهند، برنامه‌ریزی راهبردی و هدف‌گذاری کمی و کیفی، باید با در نظر گرفتن آثار مترتب بر سیاست‌گذاری‌ها و اجرای قوانین میان مدت و بلندمدت باشد، زیرا اقتصاد ایران در دو دهه آینده با تحولات بنیادین ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و سند چشم انداز بیست ساله مواجه خواهد شد.

این کتاب در سال 1392 در500 صفحه به چاپ رسیده و با قیمت 16000 تومان در دسترس علاقمندان قرار دارد.

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی میباشد ©