کد: ۱۸۸۱۶۸۴       تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۷

آیت‌الله رشاد:
آثار هنری تمدن اسلامی گویای وجود یک نظریه علمی در ورای آن است
جلسه 105 شورای علمی راهبردی هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی روز دوشنبه 1397/11/08 به ریاست آیت‌الله علی‌اکبر رشاد در محل پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی در این جلسه که به ارائه گزارش طرح پژوهشی "نحوه نظریه‌پردازی در عرصه هنر" اختصاص داشت، دکتر بهمن نامور مطلق طی سخنانی گفت: این موضوع که آیا در عرصه هنر نظریه‌پردازی مقدور است یا خیر؟ یک موضوع اساسی در این زمینه است.
رئیس دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی استاد فرشچیان افزود: حوزه نظریه‌پردازی حوزه تقلید و ترجمه نیست و باید نظریه‌پردازی معطوف به مسائل جامعه باشد.
دبیر فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: به عنوان مثال در جریان تشکیکات صورت گرفته در مورد نگارش خط کوفی توسط برخی مستشرقین، یکی از هنرمندان عرصه خط کوفی توانسته است با نظریه‌پردازی در این زمینه به این شبهات پاسخ گوید.
پس از سخنان دکتر نامور مطلق، آیت‌الله رشاد هم طی سخنانی گفت: در مورد نظریه‌پردازی هم افراط هم تفریط وجود دارد.
وی افزود: نگاه بینابین آموزش مبانی و مبادی و سپس ایجاد زمینه برای نظریه‌پردازی علمی و آزاد است.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: آثار هنری موجود در تمدن اسلامی همه گویای این موضوع هستند که یک نظریه علمی در ورای این آثار هنری وجود دارد.
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در ادامه جلسه اعضا به بیان نظرات و پیشنهادهای خود پرداختند که اهم آن به شرح ذیل است: ادبیات عرفانی به‌مثابه اصلی‌ترین نظریه‌پردازی، توجه به روند شکل‌گیری نظریات هنری، پیوستگی موجود بین هنر و علم و فلسفه.
تمامی حقوق این سایت متعلق به دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی میباشد ©