کد: ۱۶۶۸۸۲۱       تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۳۹۷

در جلسه 109 ستاد راهبری انجام شد:
ارائه سیاست ها و راهکارهای اشتغال دانش آموختگان
جلسه 109 ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، روز سه شنبه 1397/7/10 به ریاست دکتر محمدرضا مخبر دزفولی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در ابتدای این جلسه، دکتر برومند، معاون پژوهش و فناوری ویر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال گذشته به طور جدی وارد حوزه رصد و پایش اشتغال دانش آموختگان شده است و با استفاده از اطلاعات موجود در کشور نتایج قابل توجهی حاصل شده است.
وی افزود: سعی داریم تا پایگاههای اطلاعاتی و آماری بخش علم و فناوری را تکمیل کنیم تا در برنامه ریزی ها مورد استفاده قرار گیرد.
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دستور جلسه 109 ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ارائه سیاست ها و راهکارهای اشتغال دانش آموختگان بود که توسط دبیرخانه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور تدوین شده است.
پس از ارائه این گزارش و با توجه به مباحث مطرح شده توسط اعضا، دکتر مخبر دزفولی ضمن تاکید بر لزوم ارائه اطلاعات صحیح و واقع بینانه در این زمینه گفت: این گزارش باید مجدداً ویرایش، بازبینی و ارائه شود.
پس از سخنان دکتر مخبر دزفولی، اعضا به بیان نظرات و پیشنهادهای خود پرداختند که اهم آن به شرح ذیل است: تفکیک آمار دانش آموختگان بیکار با توجه به رشته های تحصیلی، استفاده از آمار همه دستگاهها در این زمینه، توجه به تعاریف جدید و نوظهور از اشتغال در مکاتب مختلف اقتصادی، تقویت نگاه آینده نگارانه در حوزه اشتغال و کارآفرینی، تجدید نظر در برخی سیاست ها در واگذاری فرصت های اقتصادی به خارج و استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی در زمینه اشتغال دانش آموختگان.
تمامی حقوق این سایت متعلق به دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی میباشد ©