کد: ۱۱۶۴۹۶۸       تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۵

در جلسه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع عنوان شد:
لزوم هوشیاری در هر گونه تعامل بین المللی علمی و فرهنگی
جلسه 91 ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور، روز سه شنبه 1395/11/26 به ریاست دکتر مخبر دزفولی دبیرشورای عالی انقلاب فرهنگی، در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد.
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در ابتدای این جلسه که به ادامه بررسی سند " فناوری های نرم و صنایع فرهنگی" اختصاص داشت، بخش های دیگری از این سند به تصویب رسید .
در این بخش از سند که عمدتا با رویکرد شکل گیری چرخه ایده تا محصول و تبدیل دستاوردهای علمی به ارزش افزوده اقتصادی اختصاص داشت، مواردی مانند ایجاد فن بازار، حمایت از ایجاد اشتغالزایی در این زمینه و پشتیبانی از مالکیت معنوی در این حوزه مورد تاکید قرار گرفت.
 به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، بررسی ابعاد مختلف سند موسوم  به 2030 دستور بعدی جلسه 91 ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور بود، که دکتر نصیری قیداری، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو گزارشی از نحوه تدوین سند فوق الذکر ارائه کرد.
 وی با اشاره به نحوه ارتباط مراکز علمی و فرهنگی کشور با نهادهای بین المللی مانند یونسکو، بر لزوم در نظر گرفتن اسناد بالادستی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مانند نقشه جامع علمی کشور تاکید کرد.
پس از سخنان دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو، دکتر مخبردزفولی با اشاره به لزوم همکاری همه نهادها و دستگاه ها با شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه تدوین و تصویب اسناد ملی و همچنین هرگونه همکاری بین المللی علمی و فرهنگی، گفت: متاسفانه این روند در این مورد رعایت نشده است.
پس از سخنان دکتر مخبر دزفولی اعضای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور با تاکید بر لزوم هوشیاری در هرگونه تعامل بین المللی علمی و فرهنگی، ابعاد محتوایی و روند حقوقی الحاقی به این اسناد را مورد بررسی قرار دادند.
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، پس از سخنان اعضای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور و توضیحات دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو مقرر شد با توجه به مصوبه شورای عالی انقلاب  فرهنگی این سند در این شورا مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
تمامی حقوق این سایت متعلق به دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی میباشد ©